Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Kan tilskudd av selolje eller hvalolje redusere leddsmerter?

Tormod Bjørkkjær   
Tormod Bjørkkjær disputerer fredag 25. september 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen (UIB) med avhandlingen:

"Impact of marine oils in inflammatory bowel disease and psoriatic arthritis. With focus on effects of seal oil and whale oil on joint pain."

Leddsmerter kan påvirkes av det vi spiser. Forholdet mellom omega-6 og omega-3 fettsyrer i kosten gjenspeiles i blod og vev. En ubalanse (høy ratio) bidrar til at kroppen danner betennelsesfremmende stoffer som prostaglandin E2 (PGE2). Medisiner som hemmer dannelsen av PGE2 lindrer leddsmerter. Pasienter med tarmbetennelse (inflammatorisk tarmsykdom, IBD) har ofte leddsmerter, men de tåler spesielt dårlig slike medisiner.

Kosttilskudd som fiske-, sel- og hvalolje er gode kilder til omega-3 fettsyrer, som kan dempe betennelse. Tidligere studier har vist at hvis pasienter med leddgikt drikker fiskeolje, bedres leddsmerter først etter et par måneder. Effekten av sel- og hvalolje på leddsmerter er imidlertid lite kjent.

Det spesielt interessante med avhandlingen er at selolje, men ikke soyaolje, reduserte leddsmerter hos pasienter med IBD allerede etter 10 dager, når 30 ml olje ble gitt daglig gjennom sonde fra nesen til tynntarm. Videre fant man at når selolje derimot ble drukket i 2 uker, merket pasienter med psoriasis-leddgikt (psoriasis og leddbetennelse) effekt først 4 uker senere, men uten forskjell sammenliknet med soyaolje. Studien viste også at lett betennelse i tarmen er vanlig ved psoriasis-leddgikt.

Studier i avhandlingen tyder på at hvalolje gitt i sonde til pasienter med IBD har samme effekt som selolje på leddsmerter, samt på livskvalitet og symptomer på tarmbetennelse. Soyaolje, en vanlig fettkilde i kosten som er rik på omega-6 fettsyrer, ga derimot en tendens til mer leddsmerter. Videre fant man at tilskudd av selolje normaliserte forholdet mellom omega-6 og omega-3 fettsyrer i tarmslimhinnen, samt reduserte plasmanivå av PGE2. En ukes forbehandling med sel- eller fiskeolje var for kort tid til å beskytte mot tarmbetennelse i en dyremodell. Tilsvarende forbehandling med soyaolje forverret imidlertid tilstanden.

Resultatene tyder på at marine pattedyr-oljer kan redusere leddsmerter uten bivirkninger, men flere studier er nødvendig for å konkludere.

Personalia:
Tormod Bjørkkjær (f. 1978) er fra Levangsheia, Kragerø, og har hovedfag (Cand. Scient) i ernæringsbiologi (UiB, 2003). Han har vært stipendiat ved Institutt for biomedisin (UiB, 2005-2008). Arbeidssted NIFES; Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning og Haukeland Universitetssjukehus; Gastroenterologisk seksjon og Revmatologisk avd. Driftsmidler: Fiskeri- og kystdepartementet, NIFES, Norges fiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. GC Rieber Skinn AS og Myklebust Trading AS donerte oljer.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.09.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Dietary lipids as mediators in inflammation"
Sted: Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.09.2009, kl. 10:30, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Tormod Bjørkkjær, tlf: 95184255, epost: tormod.bjorkkjar@nifes.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA.For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.