Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

De riktige genene må slås på!

Gro Bjerga   
Gro Bjerga disputerer fredag 20. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The functional duality of p300: The acetyl-lysine binding domains communicate with the acetyltransferase domain”.

Etablering av et korrekt genbruksmønster er svært viktig. Vi vet at kreft kan skyldes at genene er feilregulert, det vil si at feil gener er aktive, slik at cellene ikke lenger kan respondere på normale regulatoriske signaler. Alle cellene våre har den samme instruksjonsmanualen; de vel 30.000 genene i DNA-tråden – men likevel blir cellene så ulike i form og funksjon. Dette skyldes at ulike gener er aktive i de ulike celletypene. For eksempel bruker nervecellene de nervespesifikke genene, mens de muskelspesifikke genene er ”slått av”. På spektakulært vis kan cellene ”huske” hvilke gener som er slått av eller på i kjernen. Når en celle deler seg, vil denne cellulære ”hukommelsen” sørge for at dattercellene husker hvilke gener som skal være på.

Gener som skal være aktive blir pakket på en spesiell måte i en struktur kalt kromatin, slik at de er tilgjengelige (på) eller utilgjengelige (av) for cellens genavlesningsmaskineri. Kromatin består av DNA og histoner, små proteiner som kveiler DNAet rundt seg. Kromatin inneholder ”huskelapper”, kjemiske modifikasjoner som for eksempel acetylmerker eller metylmerker, som gjenspeiler hvorvidt genene skal være tilgjengelige eller ikke. Slike kjemiske modifikasjoner i kromatin kan være stabile gjennom flere celledelinger, og på den måten bidra til cellens hukommelsesmekanisme.

Bjerga har studert et protein, et enzym kalt p300, som er involvert i å slå på gener – det setter på acetylmerker som ”huskelapper” i kromatin. Hun har særlig studert p300 sin evne til både å lese og skrive ”huskelapper” i kromatinet. Bjergas forskning har bidratt med ny kunnskap om hvordan p300 blir regulert i cellen. Det er kjent at et uregulert p300, som fører til at feil gener blir slått på, kan få alvorlige konsekvenser, slik som sykdom.

Personalia:
Gro Bjerga er født i 1979 og oppvokst i Sandnes. Hun er utdannet cand.scient. i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 2004. Siden 2005 har Bjerga vært tilknyttet professor Rein Aasland sin forskningsgruppe ved Molekylærbiologisk institutt. Arbeidet er i hovedsak finansiert av Kreftforeningen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.03.2009, kl. 10:15, Store Auditorium (rom 2144), 2. etasje i Datablokken ved Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgate 55.

Kontaktpersoner:
Gro Bjerga, tlf 55 58 44 41, epost: gro.bjerga@mbi.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.