Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Økt forståelse for hvordan tenner sitter fast

Malgorzata Barczyk   
Malgorzata Barczyk disputerer for PhD-graden ved Universitetet i Bergen den 12. juni med avhandlingen:

"Studies of α11 β1 integrin in mouse and human periodontal ligament".

Celler festes i vev ved hjelp av spesifikke reseptorer på cellenes overflate. Det vanligste bindevevsproteinet i kroppens vev er kollagen. Når vev dannes, eller når det oppstår en skade, må celler interagere dynamisk med sin omgivelse for å tilpasse seg til de nye forholdene. I slike situasjoner er reseptorene på cellens utside, som kalles integriner, spesielt viktige. Dersom integriner er defekte, kan organ ikke dannes normalt, noe som leder til dødelige skader i fosterstadiet. Alternativt kan integrindefekter forårsake alvorlig sykdom senere i livet.

Malgorzata Barczyk har studert innvirkningen av integrinet α11 på tannfrembrudd. Framtenner hos mus som mangler α11-integrinet på bindevevsceller som omgir framtennene, erupterer ikke. Forskning på bindevevsceller som omgir tennene viste at disse cellene ikke kan bindes til kollagentråder, og dermed heller ikke kan generere den kraft som trengs for at tennene skal eruptere (komme fram).

For bedre å forstå hva som skjer i cellene på molekylært nivå når de interagerer med kollagen, har Barczyk også etablert cellelinjer fra bindevevscellene som omgir framtennene, og vist at et enzym som bryter ned kollagen mangler i bindevevsceller som mangler α11-integrinet.

Separat har man studert tilsvarende celler hos mennesker. I det første studiet som ble gjort på α11 i bindvevsceller i humane tenner, har man vist at α11-integrinet også finnes på humane celler. Man har dessuten vist at pasienter med periodontitt ikke viser mutasjoner i det DNA-segment som dirigerer uttrykk av α11-integrinet i de bindevevscellene som omgir tenner.

Sammenfatningsvis har studiene vist at celleadhesjon til kollagen i bindevevsceller som omgir tenner er viktig for tannfunksjon, og indikerer at fortsatte studier avdenne type reseptorer kan gi ytterligere verdifull informasjon om normal tannfunksjon.

Personalia:
Malgorzata Barzcyk er født i 1979 i Polen. Hun studerte biologi ved Jagiellonian University, Krakow, Polen. I 2003 var hun Erasmusstudent hos D. Gullberg i Uppsala. I 2004 tok hun en mastergrad ved universitetet i Krakow for senere å komme til Bergen der hun har arbeidet i gruppen for matrixbiologi under veiledning av professor Donald Gullberg ved Institutt for biomedisin og professor Anne Isine Bolstad ved Institutt for klinisk odontologi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.06.2009, kl. 14.30. Oppgitt emne: ”Physiological and pathological roles of integrins and MMPs in the periodontal ligament”.
Sted: Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.06.2009, kl. 10:15, Auditorium 4, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Malgorzata Barczyk, tlf 55 58 86 81, epost: malgorzata.barzcyk@biomed.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.