Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Lærer datamaskinen et nytt språk

Anya Helene Bagge   
Anya Helene Bagge disputerer tirsdag 3. november 2009 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Constructs & Concepts – Language Design for Reliability and Flexibility».

Kræsj, heng og krøll – hverdagen til en databruker er ikke enkel. Kan litt av grunnen rett og slett være språkvansker? Programutviklere kommuniserer med datamaskinen ved hjelp av programmeringsspråk, som gir en presis beskrivelse av hva datamaskinen skal foreta seg. Dagens programmer lages etter prinsipper som blant annet ble utviklet ved Universitetet i Oslo mot slutten av 1960-tallet, og som har resultert i moderne programmeringsspråk som C++, Java og C#.

Etter hvert som datamaskinene og programmene blir mer avanserte, blir det vanskeligere for dem som utvikler og vedlikeholder programmene å holde oversikten over hvordan alt virker – problemstillingene er rett og slett for store til at et menneske kan ha alt i hodet samtidig.

Datamaskinen hadde vært en perfekt partner for å gi raskere og mer pålitelig programutvikling, siden den ikke har problemer med å holde rede på enorme mengder detaljer samtidig. Men datamaskinen har begrenset mulighet til å bearbeide programmer selv, så selv enkle oppgaver som tilpasning og testing må gjøres eller styres av mennesker.

Bagge presenterer i sin avhandling et nytt programmeringsspråk, Magnolia, som er tilrettelagt for at datamaskinen i større grad kan opptre som en partner i programmeringsarbeidet. Ved å la programmene beskrive ikke bare hvordan ting skal gjøres, men også hva man vil oppnå, kan datamaskinen bli i stand til å sjekke at målet faktisk oppfylles, og eventuelt finne snarveier som gjør programmene raskere. Når datamaskinen hjelper til med testing og feilsjekking kan man få avdekket og fikset feil som er vanskelig for mennesker å avsløre – før man plutselig sitter der med en kræsjet tekstbehandler som har tatt med seg fem timers arbeid i dragsuget.

Personalia:
Anya Helene Bagge er født i 1977 og oppvokst i Bergen. Hun har cand.scient.-grad i informatikk fra Universitetet i Bergen (2003), og har siden det arbeidet ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen, først som doktorgradsstipendiat og senere som universitetslektor og forsker. Som del i studiene har hun tilbrakt et år ved Universitetet i Utrecht, Nederland.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.11.2009, kl. 13:15, Auditorium på VilVite, Thormøhlensgt. 51

Kontaktpersoner:
Anya Helene Bagge, tlf: 48271775, epost: anya@ii.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.