Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Kalibreringsrammeverk for online analyse av ALICE-eksperimentet ved CERN

Sebastian R. Bablok   
Sebastian R. Bablok disputerer 13. februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Heterogeneous Distributed Calibration Framework for the High Level Trigger in ALICE”

Sist høst startet CERN Large Hadron Collider (LHC). Dette er en sirkulær partikkelakselerator som akselerer protoner eller tunge ioner til hastigheter tett opp mot lysfarten. ALICE er et av fire eksperimenter ved LHC hvor partikler skal kollideres. Eksperimentet har til hensikt å studere egenskapene til materien som blir produsert i kollisjoner mellom tunge ioner. Man antar at universet var i en slik tilstand kort etter Big Bang.

ALICE vil samle opp en enorm mengde data før analysering og filtrering. High Level Trigger (HLT) vil gjøre en første analyse av dataene online ved å bruke inndata som kommer fra alt subsystemene i ALICE. Det er ikke bare eksperimentdataene, men også kalibreringsinformasjoner fra detektorene og tilstanden for eksperimentet.

Avhandlingen er tverrfaglig mellom fysikk og informatikk. Den beskriver grensesnittet og komponentene utviklet for kontakt med de andre heterogene ALICE subsystemene. Derfor er databaser og serverer brukt for å utveksle konstruksjons- og operasjonsparameter av de forskjellige detektorene i ALICE. I tillegg trenger HLT å synkronisere seg med de andre subsystemene. Resultatet av dette må bli distribuert til de ulike leddene i analysen. Analysekomponenter i HLT skal kunne bli kjørt uavhengig av om de blir brukt ved online (mens dataene samles) eller offline (etter dataene ble samlet) analyse.

Et viktig fokus for arbeidet har vært å få de forskjellige teknikkene som er brukt i det heterogene ALICE sine subsystemer til å jobbe sammen. Valget av designkriteria for utvikling av rammeverket er effektivitet (nødvendig for online analyse), stabilitet og feilsikkerhet.

Prosjekt har vært finansiert av Norges Forskningsråd, og utført ved Institutt før Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen.

Personalia:
Sebastian R. Bablok er født i 1975 i Weinheim (Tyskland) og har vokst opp i Worms am Rhein (Tyskland). Han har tatt master i informatikk ved University of Applied Science i Worms i 2004 og jobbet ved instituttet (Center for Technology Transfer and Telecommunications - ZTT) på universitetet i Worms mellomtiden.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.02.2009, kl. 13.15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Sebastian R. Bablok, epost: Sebastian.Bablok@uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.