Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Tuberkulose og HIV-infeksjon - diagnostikk av tuberkuløs pleuritt

Kamaldeen Baba   
Dr. Kamaldeen Baba disputerer fredag 18. desember for PhD-graden ved Universitetet I Bergen med avhandlingen: “Molecular and Immunological Diagnosis of Tuberculous pleuritis in HIV infection”.

Globalt gir tuberkulose og infeksjon med humant immunsvikt virus (HIV) store helseproblemer. HIV disponerer for utvikling av tuberkuløs sykdom som kan ta flere former og være vanskelig å diagnostisere og behandle. Problemet er spesielt stort i det sørlige Afrika hvor over 50 % av tuberkulosepasientene er HIV-positive. Tuberkulose i lungehinnen (pleuritt) er vanlig hos HIV-positive med langtkommet sykdom, men diagnostisk verktøy som tuberkulin test, mikroskopi og dyrkning har flere begrensninger. Forsinkelser i diagnostikk og behandling er et stort klinisk problem og det er behov for rask, pålitelig og billig diagnostikk av tuberkuløs pleuritt for bruk også i ressursfattige områder.

Dr. Baba har i sine studier både utviklet og studert etablerte diagnostiske molekylærbiologiske og immunologiske metoder hos sør-afrikanske HIV-pasienter med tuberkuløs pleuritt. Studier av markører i pleuravæske viser at den biokjemiske markøren ”adenosine deaminase aktivitet” har en høy spesifisitet for tuberkulose også hos HIV-pasienter med lavt CD4-tall. Den immunologiske testen QuantiFERON-TB Gold gir mer varierende resultat og kan ikke anbefales brukt rutinemessig i diagnostikk av tuberkuløs pleuritt. Testen brukt på blodprøver kan derimot støtte diagnosen i spesielle tilfeller hvor det ikke er mulig å frembringe pleuravæske for analyse. Immunhistokjemiske analyser av vevsprøver fra lungehinnen (pleurabiopsier) viser at antistoffet MPT64 er sensitiv og spesifikk for tuberkulose. Molekylærbiologiske analyser med ”real-time PCR” av pleurabiopsier viser at dette også er en rask og pålitelig diagnostisk metode for tuberkuløs pleuritt hos HIV-positive. Alle disse testene kan bidra til en raskere diagnose og behandling av tuberkuløs pleuritt hos HIV-pasienter med forbedring av prognosen.

Personalia:
Kamaldeen Baba er født i 1967 i Nigeria. Han er utdannet cand. med fra University of Lagos, Nigeria i 1992. Han er klinisk mikrobiolog fra University of Limpopo, Sør Afrika og arbeider nå ved Nelson Mandela Academic Hospital of Mthatha, Eastern Cape, Sør Afrika. Han startet ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen på Master of Philosophy in Health Science i 2003 og har siden 2004 vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.12.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: “The importance of extrapulmonary tuberculosis in tuberculosis control.”
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.12.2009, kl. 10:15, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Kamaldeen Baba, Tel: +27 82 59 60 022, epost: adeola12@yahoo.co.uk
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.