Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Regulering av steroidhormoner

Linda Aumo   
Linda Aumo disputerer 15. mai 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Molecular Mechanisms of Steroidogenesis: Gene Expression and cAMP-induced Signaling in Adrenocortical Cells.”

Tema for avhandlingen er regulering av steroid hormonproduksjon i binyrebarken. Steroidhormoner spiller en viktig rolle i en rekke fysiologiske prosesser deriblant kjønnsutvikling, salt- og vannballanse. Produksjonen av disse hormonene er regulert og avhengig av kommunikasjon mellom hypotalamus, hypofysen og de organene som produserer steroidhormon (binyrebarken, testikler og ovarier).

Utgangspunktet for dannelse av steroidhormonene er kolesterol som gjennom flere ledd omdannes til kortison og aldosteron i binyrebarken. Denne omdannelsen skjer ved hjelp av flere enzymer, og er avhengig av en rekke faktorer deriblant cAMP og transkripsjonsfaktoren steroidogenic factor 1 (SF-1).

Økt kunnskap om de molekylære mekanismene som styrer dannelsen av steroidhormoner, og deres oppgaver i kroppen, er av stor betydning.
Avhandlingen tar for seg hvordan spesifikke faktorer påvirker aktiveringen av gener involvert i dannelsen av steroidhormoner, og mer spesifikt hvordan uttrykket av SF-1 blir regulert ved DNA-metylering og transkripsjonsfaktorene Myc og Miz-1.

Personalia:
Linda Aumo er født på Nøtterøy i 1976. Hun er udannet cand. scient. i molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen, og har siden 2003 vært ansatt som stipendiat ved Institutt for biomedisin, seksjon for anatomi og cellebiologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.05.2009, kl. 10:15, Auditorium 1 i Bygg for Biologisk Basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91, Bergen.

Kontaktpersoner:
Linda Aumo, 55586033, epost: Linda.Aumo@biomed.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.