Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Stamceller og blodplatetransfusjoner i kreftbehandling

Çiğdem Akalın Akkök   
Çiğdem Akalın Akkök disputerer torsdag 26. november 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Preparation and therapeutic use of peripheral blood apheresis products in hematologic malignancies- Studies of stem cell autografts and platelet concentrates”

Avhandlingen studerer hvordan man kan forbedre framstillingen av stamceller, og dermed hvordan disse cellene kan brukes på best mulig måte i kreftbehandling. Når en kreftpasient skal få transplantasjon med egne stamceller, vil behandlingen ofte kreve at man først høster stamcellene og fryser disse ned. Etter ny cellegiftbehandling utføres selve stamcelletransplantasjonen ved å tine opp de nedfrosne stamcellene.

Dr. Akkök har spesielt sett på hvordan stamcellene best kan oppbevares gjennom fryseperioden slik at behandlingen kan gjennomføres på en optimal måte for pasientene. Nedfrysingen krever bruk av en frysevæske som har navnet dimethyl sulfoxide (DMSO), og dr. Akkök har vist at man ved å redusere bruken av dette stoffet, kan redusere både risikoen for bivirkninger og få bedre overlevelse av stamcellene. Dette betyr igjen at behandlingen blir tryggere for pasientene og den blir mulig å gjennomføre hos flere pasienter. Basert på disse resultatene har man allerede nå endret rutinene ved stamcellebehandling hos kreftpasienter ved Haukeland universitetssykehus.

I tillegg belyser dr. Akkök hvordan bruken av blodplateprodukter fra friske givere kan optimaliseres som støttebehandling hos kreftpasienter som får stamcelletransplantasjoner. Gjentatte transfusjoner av blodplater er helt avgjørende for at man skal kunne gjennomføre slik intensiv kreftbehandlingen på tryggest mulig måte hos for eksempel leukemipasienter. Blodplateoverføringer gjør at risikoen for alvorlige blødninger blir redusert i den kritiske fasen umiddelbart etter cellegiftbehandling. Akkök har studert hvordan man kan forbedre tappingen av blodplater fra blodgivere for at pasientene skal nyttiggjøre seg transfusjonene best mulig.

Personalia:
Çiğdem Akalın Akkök (f.1960) er cand. med. fra Egeer Universitetet i Izmir, Tyrkia 1984. Hun er spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin. Akkök jobbet på blodbanken ved Haukeland universitetssykehus i perioden 2005-2006. Hun jobber som seksjonsoverlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Avhandlingen utgår fra Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, hvor hun har vært tilknyttet i tidsrommet 2006-2009.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.11.2009, kl. 10:15, Auditorium B302, 3. etasje, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
, epost: Cigdem.Akkok@med.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.