Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Kjemoterapi for pasienter med lungekreft

Christian von Plessen   
Christian von Plessen disputerer den 16. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Improving Chemotherapy for Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer. Evidence, particular context and results”

Avhandlingen omhandler kvalitetsforbedring av cellegiftbehandling for pasienter med lungekreft. Lungekreft er en alvorlig diagnose som årlig rammer 2300 pasienter i Norge. Forekomsten er økende og på verdensbasis er lungekreft blitt den hyppigste kreftformen. Fremdeles er sykdommen hos de aller fleste uhelbredelig. Majoriteten av pasientene behandles med cellegift. Behandlingen kan bidra til å forlenge livet, men helbreder kun unntaksvis. I denne situasjonen er livskvalitet og lindring av plager sentrale aspekter ved behandlingen. Og det er særdeles viktig å finne en god balanse mellom medisinske tiltak og ulemper som er forbundet med disse.

Christian von Plessen har undersøkt ulike aspekter av cellegiftbehandling for pasienter med lungekreft. I første artikkel sammenlignes tre med seks kurer med cellegift. Studien viste at verken livskvalitet eller overlevelse var bedre ved å behandle lengre. Andre artikkel omhandler hvordan systematisk prosessoptimalisering i en poliklinikk for pasienter med lungekreft har redusert ventetid og forbedret opplevelser av pasienter og personalet. Tredje arbeid undersøker effektene av moderne behandling med cellegift hos Norske pasienter med lungekreft i årene 1994 til 2005 og beskriver variasjoner av behandlingstilbudet over tid.

Generelt handler kvalitetsforbedring av helsetilbudet om å optimalisere anvendelsen av vitenskapelig evidens i helsetjenestens mange institusjoner for å skape bedre helse og opplevelser for pasienter på en effektiv måte. I avhandlingen settes studieresultatene i et systemperspektiv som eksempler for forskjellige vitenskapelige felt som må virke sammen for å oppnå varige forbedringer av helsetilbudet for pasientene.

Arbeidet utgår fra Institutt for Indremedisin, Seksjon for Lungesykdommer og fra Lungeavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus. Delprosjektene er gjennomført i samarbeid med Norsk Lungekreftgruppe, Norsk Kreftregister, Folkehelsa og Kompetansesenter for Klinisk Forskning, Helse Bergen.

Personalia:
Christian von Plessen (f. 1965) er cand. med. fra Universitet Witten-Herdecke, Tyskland og spesialist i generell indremedisin og lungesykdommer. Han arbeider på Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus som seksjonsoverlege med ansvar for lungeonkologi, interstitielle lungesykdommer og lungeinfeksjoner.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.09.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Chemotherapy for non small cell lungcancer, advanced disease. What are the optimal outcome variables?"
Sted: Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.09.2008, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Christian von Plessen, epost: christian.von.plessen@helse-bergen.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.