Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Visualisering av komplekse systemer

Magnhild Viste   
Magnhild Viste disputerer 4. januar 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Visualization of complex systems”

Komplekse systemer er ofte vanskelige å forstå, og det kan være en utfordring å se hvordan struktur og adferd gjensidig påvirkes. Systemdynamikk er studiet av komplekse systemer gjennom modellering og simulering. Et sett med visualiseringsteknikker er utviklet for å støtte grafisk representasjon av komplekse systemer. Denne avhandlingen studerer hvordan systemdynamikkmodeller kan visualiseres på nye måter med formål å støtte uerfarne systemdynamikkstudenter i å forstå kompleksiteten i de underliggende simuleringsmodellene. Bruk av narrative elementer og multimedia er utforsket. Et mangfold av teorier og forskningsfelt er benyttet, slik som narrativ teori, systemdynamikk, human computer interaction (HCI) og datastøttet samarbeidslæring. Prosjektet tar for seg analyse, utvikling og evaluering av visualiseringer. Visualiseringene representerer struktur, adferd og narrativer som kobler og forklarer sammenhengen mellom struktur og adferd i komplekse dynamiske systemer.

To prototyper på interaktive læremiljøer er utviklet og evaluert i prosjektet: Den første prototypen, Dusjmodellen, er basert på en liten men kompleks modell av to dusjer som deler samme varmtvannstank. Dette er en metaforisk modell som beskriver et klassisk ressursdelingsproblem. Dusjmodellen er testet og evaluert, og forslag til designendringer er gjort basert på resultatene. Den andre prototypen, Quito-modellen, er basert på en simuleringsmodell av Quito, hovedstaden i Ecuador. Gjennom modellen simuleres den komplekse, gjensidige påvirkningen mellom innbyggere, turister, forurensning, og vedlikehold av Quitos historiske bygninger. Det drøftes hvordan erfaringene fra den første prototypen kan overføres til Quito-modellen som er basert på en større og mer kompleks simuleringsmodell. Avhandlingen forsøker å bygge en bro mellom komplekse systemer, systemdynamikk, visualisering og læringsteori, relatert til design.

Personalia:
Magnhild Viste er født i Namsos i 1975 og oppvokst i Bergen. Hun tok cand.polit-graden ved Institutt for informasjonsvitenskap UiB i 2002. Arbeidet med doktorgraden er del av prosjektet Visualization of Complex Systems (VOCS), tilknyttet InterMedia og Institutt for informasjons- og medievitenskap. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Veiledere er professor Katherine Goodnow og professor Pål Davidsen. Viste arbeider nå som seniorrådgiver ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Avdeling for medisinsk fødselsregister.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.01.2008, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1.

Kontaktpersoner:
Magnhild Viste, tlf 53204053 / 92228088, epost: Magnhild.Viste@fhi.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.