Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Frykt for sprøyte hos tannlegen blant ungdom og voksne

Margrethe Elin Vika   
Margrethe Elin Vika disputerer 21. november for PhD-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

“Fear of intra-oral injections among adolescents and adults. Prevalence, consequences and treatment”

Avhandlingen består av to delstudier, en epidemiologisk studie og en behandlingsstudie av pasienter som lider av intra-oral injeksjonsfobi. I den epidemiologiske studien har fokus vært på frykt for intra-orale injeksjoner, forekomst og konsekvenser hos 18-åringer i Hordaland.

I behandlingsstudien har hovedmålet vært å måle effekten av kognitiv atferdsterapi på intra-oral injeksjonsfobi utført ved to betingelser: Èn sesjon (tre sammenhengende timer) og fem enkeltstående timer fordelt over fem uker. Behandlingen har vært et samarbeid mellom psykologer og spesialopplærte tannleger.

Arbeidet er utført ved Institutt for klinisk odontologi ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det psykologiske fakultet, UiB. Studien har i sin helhet vært finansiert av Det psykologiske fakultet ved Universitet i Bergen.

Personalia:
Vika er født og oppvokst i Bergen. Hun er utdannet Cand. Psychol. 2002, ved UiB, og har siden 2003 jobbet med doktorgraden ved Senter for odontofobi, Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det psykologiske fakultet ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.11.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: “BII-fobi og odontofobi: likheter og ulikheter”
Sted: Aud 1, Odontologen, Årstadveien 17

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.11.2008, kl. 09:15, Aud 1, Odontologen, Årstadveien 17.

Kontaktpersoner:
Margrethe Elin Vika, 55586467/62, epost: margrethe.vika@psykp.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.