Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Kampen for kvinnestemmeretten

Brit Connie Stuksrud   
Brit Connie Stuksrud disputerer fredag 22. februar 2008 for dr. philos graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Kvinnestemmeretten i Horten og de andre Vestfoldbyene. Mediedekning og organisasjonsarbeid.”

Temaet i avhandlingen er kvinnenes kamp for kvinnestemmeretten i Vestfoldbyene fra 1890 til 1913. Kvinnene organiserte seg i denne perioden også i lokalsamfunnene i Vestfold for å støtte og arbeide fram reformer som ville gi kvinnene i Norge medborgerrettigheter. Avhandlingen viser at lokalavisene frontet av de ulike redaktører i samspill med de engasjerte kvinnene også bidro til å arbeide fram aksept for nye holdninger til kvinnerollen, spesielt til kvinnens samfunnsrolle. Sterke lederskikkelser innenfor kvinnefellesskapet ble opinionsdannere og organisatorer i lokalsamfunnene. Noen av disse kvinnene fikk god støtte av menn i denne prosessen.

Arbeidet avdekker det lokale og regionale stemmerettsarbeidet gjennom organisasjonsliv og agitasjonsarbeid og lokalpressens rolle i forhold til dette arbeidet.

Personalia:
Brit Connie Stuksrud er født og oppvokst i Tønsberg. Hun er cand. philol fra Universitetet i Oslo, og arbeider nå som studierektor ved Horten videregående skole.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.02.2008, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Brit Connie Stuksrud, mob. 90073256, epost: brits@vfk.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.