Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Brystkreft hos kvinner – ny kunnskap om prognostiske faktorer

Håvard Søiland   
Håvard Søiland disputerer torsdag 9. oktober 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Apolipoprotein D and Androgen Receptor in Breast Cancer – Determination Methods and Aspects of Prognostication.”

Brystkreft er den hyppigste kreftsykdom hos kvinner i den vestlige del av verden. Prognostiske og prediktive faktorer (eks.: svulstens størrelse, spredning til lymfeknuter i armhulen og svulstens hormonfølsomhet) benyttes for å best mulig tilpasse behandlingen til den enkelte pasient. Hormonfølsomme svulster kan hemmes med ulike anti-østrogene medikamenter, bl.a. tamoxifen.
I dette arbeidet har vi vurdert den prognostiske betydningen en bestemmelse av Apolipoprotein D og Androgen receptor-innholdet i brystkreftceller kan ha, og vi har inkludert kvinner med operabel brystkreftssykdom fra Rogaland og Hordaland med lang oppfølgingstid (opptil 22 år).

Apolipoprotein D (ApoD) er et glycoprotein tilhørende gruppen av lipocaliner, og dette proteinet beskytter trolig stressutsatte celler, inklusive kreftceller. I tillegg kan ApoD binde tamoxifen. Studien viser at pasienter over 70 år med spredning til lymfeknuter i armhulen, og som ikke hadde ApoD i svulsten, hadde en signifikant bedre prognose enn de med ApoD positive svulster. Postmenopasusale brystkreftpasienter med hormonfølsomme svulster og spredning til lokale lymfeknuter var inkludert i en randomisert studie om effekt av tilleggsbehandling med tamoxifen. Man observerte ingen effekt av tamoxifen hos disse pasientene hvis svulsten også uttrykte ApoD. Proteiner som binder tamoxifen lokalt i kreftcellene ser ut til å spille en rolle for den kliniske effekten dette medikamentet har.

Androgen reseptorer (AR) finnes både i cytoplasma og i cellekjernen. AR er følsom for mannlige kjønnshormoner og virker hemmende på kreftceller— motsatt av østrogeners virkning på østrogen reseptor. Våre studier viser at AR uttrykkes svært heterogent i brystkjertelsvulster i motsetning til østrogen reseptor. Bare AR uttrykt i kreftcellenes cytoplasma gav uavhengig prognostisk tilleggsinformasjon om en bedre overlevelse for hos pasienter under 55 år. Flere studier trengs for å kunne forstå hvordan denne observasjonen kan brukes hos disse pasientene.

Avhandlingen utgår fra Institutt for kirurgiske fag og Gades Institutt, Universitetet i Bergen. Den er utført ved Kirurgisk avdeling i nært samarbeid med Avdeling for patologi ved Stavanger Universitetssjukehus. Hovedveileder har vært Professor Jon Arne Søreide. Biveiledere: Professor Jan PA Baak og Professor Hartwig Kørner.

Personalia:
Håvard Søiland, f.1962 er oppvokst på Søyland i Hå kommune på Jæren. Cand.med. i 1991 og spesialist i gynekologi og obstetrikk i 2002. Fra 2003 har han arbeidet ved kirurgisk avdeling i Stavanger. Han arbeider nå som konst. overlege knyttet til Seksjon for endokrin- og brystkirurgi ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.10.2008, kl. 16:00. Oppgitt emne: "Intracellulære signalveier som mål for behandling av brystkreft"
Sted: Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus, Sydbygget, 2.etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.10.2008, kl. 10:00, Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus, Sydbygget, 2.etg.

Kontaktpersoner:
Håvard Søiland, tlf. 45636028, epost: soha@sus.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.