Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Mellom dokumentar og fiksjon

Hanne-Lovise Skartveit   
Hanne-Lovise Skartveit disputerer fredag 29. februar 2008 for PhD- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

" Representing the Real through Play and Interaction. Changing Forms of Nonfiction "

Avhandlingen tar for seg de flytende grensene mellom dokumentar og fiksjon med utgangspunkt i nye digitale dokumentarformer og verk hvor representasjon av virkeligheten er basert på simulering. Skartveit analyserer hvordan fiksjons- og dokumentartekster representerer ulike ”kontrakter” med publikum. Mens dokumentarkontrakten ber publikum om å tro på det som blir fortalt (”believe”), inviterer fiksjonskontrakten oss til å delta i en fantasi (”make-believe”). Ideen om at vi kan trekke et skarpt skille mellom fiksjon og dokumentar utfordres gjennom beskrivelser av verk som inkluderer spill- og fantasielementer i det som ellers skal oppfattes som representasjon av virkeligheten eller dokumentar.

Skartveit analyserer et bredt spekter av tekster som gir seg ut for å være dokumentar. Hun ser på tegneserier, animasjon og tradisjonell dokumentarfilm, database- og nettdokumentarer, og såkalte ”seriøse spill” eller dokumentarspill som simulerer aktuelle samfunnsproblemer og hendelser. Avhandlingen tar opp en rekke tema som har relevans for dokumentarproduksjon i ulike medier: Hvordan kan et verk som gir seg ut for å være dokumentar tilpasses et postmoderne virkelighetssyn hvor én Sannhet må vike for ulike stemmer og perspektiver; hvilke stiler og sjangre er forenlige med dokumentarkontrakten; hvordan kan selv-refleksive elementer i dokumentarer styrke troverdigheten; hvilken verdi som sannhetsgaranti har det fotografiske bildet i en digital verden; og hva er brukerens rolle i en interaktiv dokumentar eller et såkalt dokumentar-spill?

Problemstillingene i avhandlingen har også blitt utforsket gjennom utviklingen av prototyper på pedagogiske simuleringsmodeller. En av dem, ”Quitomodellen”, kan ses som eksempel på en hybrid dokumentarform. Den presenterer en simulert utgave av byen Quito men inkluderer også dokumentarfilmsekvenser med intervjuer av de faktiske innbyggerne i den virkelige Quito.

Personalia:
Hanne-Lovise Skartveit (1974) er født og oppvokst i Bergen. Hun tok Mastergrad i manusskriving med spesialisering i dokumentar ved Universitetet i Bergen i 2000. Hun har siden undervist og vært tilknyttet ulike forskningsprosjekter ved Institutt for Informasjons- og Medievitenskap og også arbeidet med dokumentarproduksjon, blant annet for UNICEF i Ecuador. Arbeidet med doktorgraden er del av prosjektet Visualization of Complex Systems (VOCS), tilknyttet InterMedia og Institutt for informasjons- og medievitenskap. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Veileder er professor Katherine J. Goodnow.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.02.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: "What is simulation? A theoretical approach."
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.02.2008, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Hanne-Lovise Skartveit, tlf 55183751/ 93889813, epost: smkhs@uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.