Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Fettsyrer som mulig behandling av risikofaktorer for livsstilssykdommer

Therese Halvorsen Røst   
Therese Halvorsen Røst disputerer 17. juni for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) and mitochondria in relation to lifestyle-related diseases”

Livsstilssykdommer er en samlebetegnelse på sykdommer eller lidelser som skyldes usunn livsstil, og regnes som en stor helsemessige utfordring. Fedme, som er et økende livsstilsrelatert helseproblem, fører ofte til økt fettnivå i blodet, insulinresistens og betennelsestilstander. Dette kan igjen føre til økt risiko for livsstilssykdommer som fettlever, type 2 diabetes og hjerte- og karsykdom.

Røst har i sitt doktorarbeid utført studier på to modifiserte fettsyrer; tetradecylthioeddiksyre (TTA) og tetradecylselenoeddiksyre (TSA), som ligner naturlige fettsyrer, men er modifisert ved innsetting av henholdsvis et svovelatom eller et selenatom. Dette gjør at de ikke selv kan forbrennes, men til gjengjeld øker de forbrenningen av andre fettsyrer i kroppen, og setter i gang en rekke prosesser som er knyttet til fettmetabolismen. Avhandlingen beskriver og evaluerer det terapeutiske potensialet til TTA og TSA for å behandle risikofaktorer relatert til livsstilssykdommer og hjerte- og karsykdommer.

Arbeidet viser at TTA kan bidra til å forhindre utvikling av fettlever som kan oppstå som en bivirkning etter behandling med tamoxifen mot brystkreft. Videre vises det at TTA senker kolesterolnivået i blodet hos pasienter med type 2 diabetes. I tillegg er økt fettforbrenning i mitokondriene, cellenes kraftstasjon, en viktig effekt av TTA. Virkningsmekanismen til TTA ser ut til å involvere PPAR, som er viktige regulatorer av fettmetabolismen.

Arbeidet viser at TSA kan virke som en antioksidant, senke nivået av kolesterol og triglyserider i blodet hos rotter og samtidig virke betennelsesdempende, også via mekanismer som trolig involverer PPAR. Antioksidanter beskytter mot oksidativt stress og betennelse, som i kombinasjon med forhøyet kolesterolnivå i blodet er viktige årsaksfaktorer forbundet med hjerte- og karsykdommer. Dermed er det grunn til å tro at TSA kan ha et potensiale i behandling av hjerte- og karsykdommer.

Samlet viser Røst sitt doktorarbeid at TTA og TSA kan være mulige kandidater for behandling av risikofaktorer for livsstilssykdommer.

Personalia:
Therese Halvorsen Røst er født i 1978 og oppvokst i Bergen. Hun har studert ved Universitetet i Bergen og Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. I 2003 avla hun cand.scient. eksamen ved Molekylærbiologisk institutt og Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen. Doktorarbeidet er gjennomført ved Lipidgruppen, Institutt for Indremedisin, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.06.2008, kl. 09:15. Oppgitt emne: ”Molecular mechanisms of human obesity”
Sted: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.06.2008, kl. 12:15, Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Therese Halvorsen Røst, tlf: 55 97 58 46, epost: therese.rost@med.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.