Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Analyse av sikkerhetsrisikoer i datasystemer

Lars-Helge Netland   
Lars-Helge Netland disputerer fredag 26. september 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Assessing and Mitigating Risks in Computer Systems”

Det er utfordrende å utvikle sikre datasystemer i dagens samfunn. Den voksende kompleksiteten i programkode, sammenkoblingen av stadig flere maskiner på Internett, og en økende profesjonalisering blant datakriminelle er alle faktorer som vanskeliggjør oppgaven for systemutviklere. I en digital virkelighet hvor 100% sikre datasystemer er en umulighet, blir oppgaven for sikkerhetsansvarlige å vedlikeholde et sikkerhetsnivå som innebærer en samlet risiko som systemeier og brukere forstår og kan godta. Identifisering, vurdering og håndtering av sikkerhetsrisikoer utgjør ryggraden i arbeidet med å bestemme og håndheve et akseptabelt risikonivå.

PhD-avhandlingen til Lars-Helge Netland inneholder syv vitenskapelige artikler som er relatert til risikoanalyse av eksisterende datasystemer og teknikker for å beskytte seg mot noen av de vanligste svakhetene som blir utnyttet av dagens IT-kriminelle. En vesentlig del av avhandlingen belyser mangler i norske nettbankløsninger.

Professor Kjell Jørgen Hole ved institutt for informatikk, Universitetet i Bergen, har veiledet doktorgradsarbeidet.

Personalia:
Lars-Helge Netland er født i 1980 og oppvokst i Bergen, Norge. Han er utdannet Master of Science i informatikk ved Universitetet i Bergen i 2005, og har siden arbeidet med doktorgraden ved institutt for informatikk, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.09.2008, kl. 10:15, Store Aud., 2 etg, Høyteknologisenteret

Kontaktpersoner:
Lars-Helge Netland, tlf. 92269693, epost: larshn@ii.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.