Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Bittavvik og livskvalitet hos barn i Tanzania

Matilda Mtaya   
Matilda Mtaya disputerer 19. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Malocclusion and quality of life in Tanzanian schoolchildren”

Bittavvik kan ha innvirkning på barns livskvalitet i form av både fysiske og psykososiale virkninger. Tanzania er et utviklingsland og behandling av bittavvik er svært begrenset. Det har frem til nå vært gjort svært lite studier av bittavvik og dets virkning på barns livskvalitet i Tanzania.

I dette prosjektet ble hyppighet av feilbitt, tilgrensende tannhelseproblem og virkning på livskvalitet hos barn undersøkt. Til sammen 1854 barn i aldersgruppen 3-5 år og 12-14 år ble intervjuet og undersøkt. Undersøkelsen baserte seg på Kiswahili versjonen av ”the Child Oral Impacts on Daily Performances (Child-OIDP)”. Skolebarna ble klinisk undersøkt med hensyn på tannråte, manglende tenner pga av tannråte, tannhygiene og feilbitt. Førskolebarna ble bare klinisk undersøkt for feilbitt. Foreldrene til førskolebarna ble også spurt om barnas sugevaner og spisevaner.

Resultatene av undersøkelsene viste at 63.8% av skolebarna hadde feilbitt. Studiet viste at feilbitt hadde forbindelse med hull i tennene og sugevaner. Det viste seg også at hyppigheten av feilbitt var større i mindre velstående områder enn i mer velstående områder. Men bare 23 % av barna var misfornøyd med tannstillingene sine. Høyere antall av barn (29%) har opplevd redusert livskvalitet pga. problemer med munn og tenner.

Hyppighet av feilbitt hos førskolebarn i dette materialet var 32.5%, og dette var assosiert med sugevaner. Studien peker på at profylaktiske tiltak i form av økning i kunnskap om tannhelse hos helsepersonell, barn og foreldre samt tilbud om skoletannhelsetjeneste kan ha stor betydning for å forbedre tannhelsetilstand og livskvalitet hos barn i Tanzania.

Prosjektet har vært en del av et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Muhimbili University of Health and Allied Science, Tanzania.

Personalia:
Matilda Mtaya er født i 1970 i Dar Es Salaam, Tanzania. Hun er utdannet tannlege i Tanzania i 1997 og avla deretter mastergrad ved Det odontologiske fakultet/ Senter for internasjonal helse, UiB i 2000. Siden 2002 har hun vært ansatt som foreleser ved odontologisk fakultet, Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS), Tanzania. I august 2005 kom hun tilbake til UiB som PhD-kandidat ved Institutt for klinisk odontologi og Senter for internasjonal helse.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.12.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: Open bite - prevalence, etiology, diagnosis and socio-dental treatment need: How can open bite be prevented/treated in Tanzania?
Sted: Auditorium l, Årstadveien 17, Institutt for klinisk odontologi

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.12.2008, kl. 09:15, Auditorium l, Årstadveien 17, Institutt for klinisk odontologi

Kontaktpersoner:
Matilda Mtaya, epost: matilda.mtaya@student.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.