Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Journalistisk fjernsynsdokumentar

Ragnhild Mølster   
Cand. philol. Ragnhild Mølster disputerer fredag 11. januar 2008 for graden dr. polit.-ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Journalisten, folket og makten. En retorisk studie av norsk journalistisk fjernsynsdokumentar."

Avhandlingen er en studie av ’journalistisk fjernsynsdokumentar’. Dens sentrale tematikk er hvilket virkelighetsbilde fjernsynsdokumentaren formidler, hvordan den gjør det og hva dette innebærer, samt hvilken rolle journalistiske tenkemåter eller ideologi spiller.

Avhandlingen tar sitt utgangspunkt i en diskusjon om nettopp journalistisk ideologi og håndverk, om ’journalisme’ og sofistisk retorikk, og den fokuserer på genrens aktuelle samfunnsrolle og tenkemåtene hos dem som produserer dem. Diskusjonen baseres på analyser av fire dokumentarprogram, hvorav tre er laget av TV2s dokumentarmagasin Rikets tilstand og ett er produsert av NRKs dokumentarredaksjon Brennpunkt.

Særlig sentralt står spørsmålet om hvordan sakene formidles og hvilken betydning fremstillingsmåten har. Derfor er fremstillingsform, retorikk og argumentasjon sentrale emner for avhandlingens analyser og drøftinger. Videre tar den for seg ulike etiske problemer knyttet til genren, som for eksempel forholdet mellom ytringsfrihetsprinsippet og medias informasjonsplikt og –rett og forholdet mellom det offentlige og det private. De analyserte programmene aktualiserer også mer ”pragmatiske” etiske spørsmål som angår grep som lyd- og billedredigering, dramaturgi og bruk av skjult kamera.

Personalia:
Ragnhild Mølster (1967) er født i Odda og oppvokst i Bergen. Hun tok cand. philol.graden i massekommunikasjon og kulturformidling ved Universitetet i Bergen i 1995. Hun har bl.a. jobbet i Kirke- og kulturdepartementet, ved Voss folkemuseum og vært redaktør for Norsk medietidsskrift. Hun er nå tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap, hvor hun har jobbet siden 1999, blant annet som stipendiat. Arbeidet med avhandlingen har vært finansiert av Norges forskningsråd.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.01.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Hovedtendenser i - og forskningsmessige perspektiver på - norsk TV-journalistikk"
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.01.2008, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Ragnhild Mølster, tlf: 55 58 91 04 / 934 54 341 , epost: ragnhild.molster@infomedia.uib.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.