Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Klima - mer enn tall og fakta

Elisabeth Meze-Hausken disputerer tirsdag 13. mai 2008 for PhD-graden ved Universitetet I Bergen med avhandlingen:

“Climate and Society - A complex and conditional relationship”

For lite eller for mye nedbør forårsaker menneskelige tilpasningsproblemer. Det samme gjelder temperatur. Hva er det som gjør oss sårbare for klimaet og hvordan påvirker klimaet samfunnet vårt? Hvor ligger grensen mellom akseptabel påvirkning og hva som ikke er det? På hvilket tidspunkt forandrer mennesker sin adferd og hvor er handlinger påkrevet? Hvilken rolle spiller den subjektive oppfatningen av klimaet og kan vi forstå et område og en tidsperiode ut fra parallelle tilstander i tid og rom? Denne avhandlingen omhandler det komplekse samspillet mellom varierende klima og våre handlinger, både på empirisk og teoretisk nivå med eksempler fra Etiopia og Vestlandet.

Stadig tilbakevendende tørke er det som utfordrer befolkningen i Etiopia. Der er klimaet et spørsmål om liv og død og det er viktig å bygge på og styrke folks tradisjonelle overlevelsesstrategier for å tilpasse samfunnene til fremtidige klimaforandringer på en bedre måte. Innføring av mikro-forsikring kan redusere risikoen og forbedre levevilkårene under perioder med vanskelige klimaforhold. For tilbydere av forsikring er utfordringen å spre risikoen mellom forskjellige geografiske områder med forskjellig klimarisiko.

På Vestlandet er klimaet i stor grad en faktor som innvirker på trivselen, selv om måten man oppfatter nedbør på kan gi oss en indikator på hvordan man vil møte eventuelle forandringer i nedbørsmengde i fremtiden både i variabilitet og gjennomsnittsverdier. Det er foreslått at objektive meteorologiske målinger ikke er nok for å gi et bilde av hvordan klimaforandringer kan påvirke samfunnet; men også oppfatninger, erfaringer, forventninger og behov folk har i forhold til påvirkning av fremtidig vær og klima.

Det å finne avvik mellom subjektiv oppfatning av vær og klima og objektive meteorologiske målinger og statistikk krever at man analyserer sosiale og miljømessige forhold og resultater i en kompleks "påvirknings- og responsmodell”. Siden vi alle er forskjellige vil man ikke nødvendigvis svare på samme klimamessige påvirkning på samme måte. Kultur, teknologi og fysiologisk tilpasning bidrar på hver sin måte til å påvirke det menneskelige velvære og setter grenser for samfunnet som for eksempel hvor vi lever, hvilken påvirkning vi kan forvente og hvilke beslutninger vi vil ta.

Personalia:
Elisabeth Meze-Hausken er fra Tirol, Østerrike. Hun har Mastergrad i bedriftsøkonomi fra Universitetet i Innsbruck, Østerrike og Master of Science grad i Klimaforandringer fra University of East Anglia, Norwich, England. Etter en periode som forskningsassistent på CICERO, Senter for klimaforskning i Oslo ble hun doktorgradsstipendiat ved Institutt for Geografi ved Universitetet i Bergen med støtte fra Norges Forskningsråd. Hun jobber for tiden som klimarådgiver for Gjensidige forsikring.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.05.2008, kl. 09:15. Oppgitt emne: ”Climate change and migration: What do we know, and what are the analytical challenges”.
Sted: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaesgt. 6, i konferanserom ”Amundsen”

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.05.2008, kl. 10:15, Grand Hotel Terminus, Zander Kaaesgt. 6, i konferanserom ”Amundsen”.

Kontaktpersoner:
Elisabeth Meze-Hausken, tlf: 48 24 10 37, epost: elisabeth.meze@gjensidige.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.