Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Genuttrykk i bindvevsceller

Ning Lu   
Ning Lu disputerer for PhD-graden ved Universitetet i Bergen den 27. juni 2008 med avhandlingen

"Transcriptional regulation of integrin alpha11 - in vitro and in vivo studies"

Celler holdes fast i vev med hjelp av spesifikke reseptorer på cellens utside. Det vanligste bindvevsproteinet i kroppens vev er kollagen. Når vev blir til eller når det skjer en skade, må celler interagere dynamisk med sin omgivelse for å tilpasse seg til de nye forholdene. I disse situasjoner er celleoverflate-reseptorerne som kalles integriner spesielt viktige. Dersom integriner er defekte kan ikke organ skapes normalt hvilket leder til dødelige skader i fosterstadiet. Alternativt kan integrindefekter resultere i alvorlig sykdom senere i livet.

I avhandlingen studerer Ning Lu genreguleringen av et 20-talls integriner, den såkalte alfa11 integrinen, som forankrer celler i kollagen. Mus som mangler denne integrinen, råkes av dvergvekst og for tidlig død, ettersom integrinen trengs når tenner vokser. Kunnskapen om funksjonen av integrinen hos mennesket er begrenset. Nylig ble det vist at integrinen bidrar til vekst av en spesiell type lungekreft. Når integrinen finnes på bindvevsceller som omgir kreftcellene bidrar integrinen till kreftcelletilvekst gjennom å regulere frislipp av et hormon, IGF-II, fra bindvevsceller.

I avhandlingen studerer Ning Lu den delen av DNA som kontrollerer uttrykk av genen for alfa 11 i bindvevsceller. Ning Lu viser også at signalmolekylene TGF-beta regulerer genuttrykk gjennom å virke på en viss region i DNA. I samarbeid med et laboratorium i Oulu i Finland har forskergruppen skapt såkalte transgenede mus som uttrykker en bit av den humana kontrollregionen tillsammans med en bakteriell rapportørgen. Genaktivitet sees som blåfargede celler i de transgenede dyrene. Disse mus avles nå ved Institutt for biomedisin for videre studier.
Dette arbeidet er det første studiet som har blitt gjort på denne kontrollregionen av DNA og bidrar til en økt forståelse av molekylære mekanismer som styrer genuttrykk i bindvevsceller. I en forlengelse kan studiene resultere i molekylære redskap som er verdifulle for å forstå genfunksjonen i de bindvevsceller som omgir kreftceller.

Personalia:
Ning Lu er fødd i Shandong i Kina i 1974. I 2001 tok hun mastergrad i molekylær virologi vid Dept. of Microbiology Medical College of Qingdao University. I 2002 flyttet hun til Uppsala og hun kom i 2004 til Universitetet i Bergen. Siden 2004 har hun vært ansatt som universitetsstipendiat vid Institutt for biomedisin under veiledning av professor Donald Gullberg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.06.2008, kl. 10:15, Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB).

Kontaktpersoner:
Ning Lu, tlf 55 58 68 81, epost: ning.lu@biomed.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.