Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Kosthold og andre risikofaktorer for hjerte og karsykdom

Svetlana Vyacheslavovna Konstantinova   
Svetlana Vyacheslavovna Konstantinova disputerer 14. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Influence of dietary and cardiovascular risk factors on components of one-carbon metabolism”

Studien fokuserer på komponenter av metionin og lipidmetabolismen inkludert homocystein, cholin og betain, og deres sammenheng med ernæring og andre risikofaktorer for hjerte-karsykdom. Studien ble gjennomført som en del av Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) i 1997-1999, på over 7000 menn og kvinner i alderen 47-49 og 71-74 år.

Et økt nivå av plasma homocystein er relatert til økt risiko for hjerte-karsykdom. Homocystein var lavere blant deltakere med et høyt inntak av frukt og grønnsaker, grovt brød og fisk, og høyere blant de som spiste mye fett og sukker. Homocystein var også positivt relatert til mettet fett, og negativt relatert til omega-3 fettsyrer. Plasma cholin var positivt relatert til inntak av egg og kolesterol. Plasma betain var høyere med høyere inntak av brød, og lavere ved høyere inntak av fett og sukkerholdige matvarer og alkohol.

Røyking og fysisk inaktivitet viste negative relasjoner til plasma cholin og betain. Komponenter av det metabolske syndrom, slikt som overvekt/fedme, høyt blodtrykk og høye nivåer av triglyserider, kolesterol og glukose var relatert til høyt plasma cholin og lavt plasma betain.

Personalia:
Svetlana V. Konstantinova er født og oppvokst i Moskva. Hun avla medisinsk embetseksamen ved Det Medisinske Akademi i Moskva i 1988. I 1988-2002 arbeidet hun ved Sovjetunionens Forskningsinstitutt for Forebyggende Medisin underlagt Sovjetunionens Helseminister i Moskva som forsker og lege. I perioden 2002-2004 gjennomførte hun masterstudiet i Health Promotion ved HEMIL senteret ved Universitetet i Bergen. Hun ble ansatt som doktorgradsstipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag i 2005.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.11.2008, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Svetlana V. Konstantinova, epost: svetlana.konstantinova@isf.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.