Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Sikkerhet og personvern på Internett

André N. Klingsheim   
André N. Klingsheim disputerer onsdag 24. september 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Risks in Networked Computer Systems”

Digitale tjenester er en viktig del av det norske samfunnet. Både offentlige og private tjenestetilbydere tilbyr samfunnskritiske tjenester over internett. PhD-avhandlingen til André N. Klingsheim inneholder åtte vitenskapelige artikler som analyserer sikkerhet og personvern i slike tjenester.

I avhandlingen blir sikkerheten i en ny generasjon nettbankløsninger i Norge analysert. Flere alvorlige sikkerhetshull er avdekket, og risikoer forbundet med dem analyseres. Avhandlingen avdekker også lekkasje av personlig informasjon i norske internettsystemer, blant annet beskrives det hvordan det var mulig å hente ut store mengder fødselsnummer fra flere nettsteder. Lekkasje av slik informasjon gjør det enklere for ID-tyver å stjele identiteter, hvilket utgjør en risiko for den norske befolkningen. Videre blir sikkerhetsutfordringer knyttet til bruk av mobiltelefoner som informasjonskanal analysert, i tillegg til risikoer forbundet med åpne trådløse nettverk.

Arbeidet på både nettbanksikkerhet og problematikken rundt ID-tyveri på internett har fått bred medieomtale. Omtalen av arbeidene har bidratt til et bedre klima når det gjelder diskusjoner om sikkerhetsutfordringer i det offentlige rom. Flere internettsystemer har også blitt utbedret etter at sikkerhetsbrister har blitt påpekt. Veileder for doktorgradsarbeidet har vært Professor Kjell Jørgen Hole ved Institutt for Informatikk, UiB.

Personalia:
André N. Klingsheim (f. 1979) er født og oppvokst i Bergen. Han er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Bergen i 2002, og fullførte mastergraden sin ved Universitet i Bergen i 2004. Klingsheim arbeidet deretter som systemutvikler hos VizRT før han startet på doktorgradsarbeidet ved Institutt for Informatikk i 2005. Klingsheim har ved siden av doktorgradsarbeidet vært med å starte datasikkerhetsfirmaet NoWires Group AS, hvor han etter fullført grad vil fungere som daglig leder.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.09.2008, kl. 09:15, Stort Aud, Høyteknologisenteret

Kontaktpersoner:
André N. Klingsheim, tlf. 413 00 593, epost: klings@ii.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.