Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Moralske forpliktelser og korrupsjon i Kina

Huang Jiansheng   
Huang Jiansheng disputerer tirsdag 10. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Moral Debts which cannot be returned: the Predicament of the Modern Chinese Bureaucrat”.

Avhandlingen er basert på ett års feltarbeid i Yunnan-provinsen sørvest i Kina og er fokusert på forholdet mellom moralske forpliktelser i nære sosiale relasjoner og kinesiske byråkraters utøvelse av deres embete. Hvor alvorlig korrupsjon oppfattes i Kina ble klart formulert i en tale av Deng Xiao Ping: “Noen administratorer har forårsaket økonomiske tap til staten på flere titalls millioner yuan. Hvorfor kan de ikke bli dømt til døden i henhold til Kinas straffelov?” Ikke minst i forbindelse med utenlandske økonomiske etableringer er det velkjent at ”gaver” til byråkrater er nøkkelen som åpner bakdøren til beslutningstakerne. Hvordan skal man forstå at korrupsjon er så utbredt når sanksjonene kan bli så dramatiske? Dette er avhandlingens hovedproblemstilling.

Huang tar utgangspunkt i begrepet guanxi og forsøker å vise hvordan dette definerer dype moralske forpliktelse i personlige relasjoner, samtidig som guanxi også gir muligheter for strategisk manipulering for oppnåelse av individuelle fordeler. Ved innsamling av feltmateriale fra ulike lokalsamfunn; fra fjelldallandsbyer til millionbyen Kunming, forsøker Huang å avdekke hvordan variasjon i samfunnsmessige betingelser skaper variasjon i byråkratenes balansering av moralitet og individuell manipulering.

Personalia:
Huang Jiansheng er født i Yunnan, Kina i 1963. Han er Master of Philosophy fra Universitetet i Bergen i 2000. Han er nå Associate Professor ved Yunnan Nationalities University i Kunming.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.06.2008, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Huang Jiansheng, epost: jansonhuang2002@yahoo.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.