Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Økt innsikt i Sjögrens syndrom

Trond Ove R. Hjelmervik   
Trond Ove R. Hjelmervik disputerer fredag 11. april for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Gene expression and protein profiling in human and experimental Sjögren’s syndrome."

Sjögrens syndrom er en autoimmun revmatisk lidelse hvor pasienter blant annet opplever tørr munn og tørre øyne som skyldes betennelse i spytt- og tårekjertler. Også tannhelsen til pasientene kan bli svekket pga. redusert spyttsekresjon og sykdommen oppdages i mange tilfeller først hos tannlegen. Forekomsten i befolkningen er ca. 0.6 %, og ni av ti pasienter er kvinner. Det finnes ingen enkel, enhetlig metode å stille diagnosen på og heller ikke noe godt behandlingsalternativ utover lindring av symptomene, som bruk av kunstig tårevæske og spytt.

Målet for arbeidet har vært å øke forståelsen av sykdomsutviklingen ved Sjögrens syndrom gjennom studier av genekspresjonen og protein nivåene i spyttkjertler fra pasienter og friske, og fra en nylig utviklet musemodell.

Resultatene fra den humane delen av studien har vist klare forskjeller i genekspresjonen i spyttkjertler fra pasienter og friske. Basert på genekspresjonsprofilene var det mulig å gruppere pasienter og friske i to adskilte grupper. Det ble identifisert gener for sentrale inflammatoriske molekyler som var oppregulert i pasientenes spyttkjertler. Dette inkluderte flere interferon regulerte gener, og kan tyde på at interferon signalering har en sentral funksjon i Sjögrens syndrom. Dette er tidligere funnet ved andre autoimmune sykdommer. Studien viser også den første kartleggingen av spyttkjertelproteomet hos mennesker, og 522 av proteinene ble identifisert. Det ble også funnet forskjeller i proteomet i spyttkjertler fra pasienter og friske.

I vår andre studie benyttet vi en musemodell for Sjögrens syndrom hvor to genetiske fragmenter (Idd5 og Nss1) fra den autoimmune non-obese diabetic (NOD) musestammen ble krysset til en stamme med frisk genetisk bakgrunn (B10.Q). Dette førte til betennelse i spyttkjertlene hos musene og kan tyde på at genene innen disse områdene har innflytelse på sykdomsutviklingen. Vi undersøkte også genekspresjonen i spyttkjertler fra musestammene, og identifiserte mange gener som var forskjellig uttrykt i mus med spyttkjertelbetennelse og friske mus, særlig relatert til inflammasjon og interferon signalering. Resultatene viser at disse musene kan være en ny musemodell for videre forskning innen Sjögrens syndrom.

Gjennom arbeidet har det blitt identifisert gener og systemveier som er av betydning for patogenesen i Sjögrens syndrom, og gjort en kartlegging av spyttkjertelproteomet i pasienter og friske. Avhandlingen har bidratt til økt kunnskap om sykdommen og avdekket flere funn som gir grunnlag for videre forskning innen sykdomsutviklingen ved Sjögrens syndrom.

Personalia:
Trond Ove R. Hjelmervik, født 1978, tok graden Sivilingeniør i Kjemi ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i 2001. Han startet sitt PhD-prosjekt ved Det Odontologiske Fakultet, Universitetet i Bergen i 2004. Prosjektet er utført ved Odontologisk Institutt og ved Broegelmanns Forskningslaboratorium, Gades Institutt og Forskerskolen i inflammasjon.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.04.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Autoimmune sykdommer - patogenese, kliniske manifestasjoner og terapeutiske fremskritt."
Sted: Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 17, Auditorium I.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.04.2008, kl. 09:15, Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 17, Auditorium I.

Kontaktpersoner:
Trond Ove R. Hjelmervik, tlf: 55975781, epost: trond.hjelmervik@iko.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.