Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Kypros-konflikten: om stat og historie

Kjetil Fosshagen   
Kjetil Fosshagen disputerer fredag 6.juni 2008 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Island of conjuncture: State modalities and historical trajectories in Cyprus"

Avhandlingen tar empirisk utgangspunkt i forholdet mellom kristne og muslimer på Kypros fra det 16. århundret og fram til i dag. Studien betrakter Kypros i et langt tidsperspektiv og argumenterer for at et historisk perspektiv er nødvendig for å forstå den moderne nasjonalistiske konflikten mellom gresk- og tyrkisk-kypriotene. De to samfunnene var del av større sivilisasjonsmessige strukturer preget av svært ulike dynamikker. Mens den ortodokse kirken fungerte som en byråkratisk og hierarkisk statsstruktur under tyrkisk-osmansk styre, var organiseringen av islam mer desentralisert og frigjort fra politiske strukturer. Dette gav både politiske og kulturelle forskjeller.
De to gruppene på Kypros ble også ulikt integrert i det kapitalistiske verdenssystemet fra det 18. århundret. Kristne tok over handelen med vesten, og kom på grunnlag av sin kommersielle kapital senere til å dominere også jordbruket, mens muslimer forble statsfunksjonærer.

Tyrkisk og gresk nasjonalisme ble svært ulike, både som politiske prosjekter og som meningsstrukturer. Gresk nasjonalisme var preget av en kosmologisk idé om tilbakevending, mens tyrkisk nasjonalisme var et byråkratisk statsprosjekt preget av rasjonalisme. På Kypros var det kirken som tok ledelsen for den greske nasjonalistiske bevegelsen og senere terrorkampanjen mot britisk styre. Det britiske koloniale regimet medførte et moderne brudd som bidro til fremveksten av nasjonalisme, men ulikheten i de to nasjonalistiske formene kan bare forstås på bakgrunn av de to samfunnenes forutgående ulikhet. Modeller av stat og statlig makt i politisk teori blir diskutert på bakgrunn av det empiriske materialet fra Kypros og Det osmanske imperiet, og det argumenteres for nødvendigheten av et kulturelt og historisk perspektiv på statlig makt.

Personalia:
Kjetil Fosshagen er født i 1968 og kommer fra Bergen. Han tok cand.polit.-graden i 1999 ved Institutt for sosialantropologi, UiB. Han har i perioder undervist ved samme institutt. Arbeidet med avhandlingen har blitt finansiert av Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.06.2008, kl. 16:15. Oppgitt emne: "On being a refugee: The anthropology of displacement in a regional perspective".
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.06.2008, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Kjetil Fosshagen, epost: Kjetil.fosshagen@sosantr.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.