Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Metoder innen applikasjonssikkerhet

Yngve Espelid   
Yngve Espelid disputerer 27. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Practices in Software Security."

Informasjonsteknologi blir stadig viktigere i vårt samfunn. Den utbredte tilgangen til internett forenkler menneskers hverdag gjennom bruk av kommersielle applikasjoner som nettbank og offentlige tjenester som Minside. Etter hvert som vi tar i bruk mer komplekse og sofistikerte applikasjoner på Internett gjør vi på samme tid samfunnet vårt mer sårbart. Konsekvensene av at kriminelle utnytter svakheter i applikasjonene blir stadig mer alvorlige. Det er derfor viktig at vi forsikrer oss om at applikasjonene vi utvikler oppfyller visse krav til sikkerhet.

PhD-avhandlingen til Yngve Espelid inneholder syv vitenskapelige artikler som er relatert til utvikling av sikre applikasjoner. Arbeidene omhandler forskjellige elementer som inngår i utviklingsprosessen, som risikoanalyse og programmeringsutfordringer. Analyse av dagens norske nettbanksystemer har inngått som en vesentlig del av denne forskningen.

Personalia:
Yngve Espelid er født i 1976 og oppvokst i Bergen, Norge. Han er utdannet Master of Science i informatikk ved Universitetet i Bergen i 2004, og har siden arbeidet med doktorgraden ved institutt for informatikk, Universitetet i Bergen. Den 1. mars begynte han som konsulent hos Bouvet ASA.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.03.2008, kl. 10:15, Store Aud., 2 etg, Høyteknologisenteret,

Kontaktpersoner:
Yngve Espelid, tlf. 990 04 815, epost: yngvee@ii.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.