Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Kontroll av feil i kvantedatamaskiner

Lars Eirik Danielsen   
Lars Eirik Danielsen disputerer 28. mai for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«On Connections Between Graphs, Codes, Quantum States, and Boolean Functions»

Avhandlingen omhandler feilkorrigerende koder, en viktig del av moderne systemer for effektiv og pålitelig digital dataoverføring og lagring. Når data blir overført eller lagret, kan det oppstå feil på grunn av støy. Hvis dataene er beskyttet av en kode, vil det være mulig å gjenskape dem, selv etter at deler av dataene har blitt ødelagt.

Avhandlingen fokuserer spesielt på koder som kan brukes for å korrigere feil i kvantedatamaskiner. En kvantedatamaskin utnytter prinsipper fra kvantefysikken og vil kunne løse enkelte problemer mye raskere enn klassiske datamaskiner. Spesielt når det gjelder angrep på kryptografiske systemer er kvantedatamaskiner av stor interesse. Med en kvantedatamaskin vil man enkelt være i stand til å knekke systemene som brukes for å sikre sensitive data som sendes over Internett. Det er ikke mulig å bygge praktiske kvantedatamaskiner med dagens teknologi, men vi vet at feilkorrigering vil være en viktig del av en framtidig kvantedatamaskin, siden kvantedata er svært utsatt for støy fra omgivelsene.

Kvantekoder kan representeres som enkle grafer. I avhandlingen presenteres et søk etter koder med egenskaper som gjør dem godt egnet til feilkorrigering, samt en studie av strukturen til grafene som representerer disse kodene. En gruppe grafer representerer den samme koden dersom de kan knyttes sammen av bestemte operasjoner. I avhandlingen beskrives algoritmer som benytter disse operasjonene, og som har blitt brukt til å klassifisere store grupper av kvantekoder. Kvantekoder kan også representeres som Boolske funksjoner. Disse funksjonene er viktige byggesteiner i kryptografiske systemer. Egenskapene til Boolske funksjoner har blitt studert, og knyttet til egenskapene til kvantekoder og grafer. Representasjonene av det som egentlig er samme objekt som kode, graf og Boolsk funksjon gir ulik innsikt i objektets egenskaper og gir rom for ulike konstruksjoner og generaliseringer.

Personalia:
Lars Eirik Danielsen er født i 1980 og oppvokst på Askøy utenfor Bergen. Han er utdannet Master of Science i informatikk ved Universitetet i Bergen i 2005, og har siden arbeidet med doktorgraden ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.05.2008, kl. 10:15, Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Lars Eirik Danielsen, epost: larsed@ii.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.