Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Hvordan undervise makroøkonomi?

David Wheat   
David Wheat disputerer fredag 4. mai 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The Feedback Method: A System Dynamics Approach to Teaching Macroeconomics”

Avhandlinga dokumenterer en metode for å forbedre undervisning i makroøkonomi. Metoden er gitt navnet ”the feedback method”. Den gjør studentene i stand til å lære om dynamisk atferd i en markedsøkonomi ved hjelp av feedbackløkkediagram og interaktive simuleringsmodeller. Dette som et alternativ til statiske diagram med tilbuds- og etterspørselskurver og til differensiallikninger, metoder som er påvist å skape problem for mange studenter.

Feedbackmetoden fokuserer på dynamikken - hvordan økonomien utvikler seg over tid - heller enn på likevekter. Studentforståelse krever at en identifiserer og forklarer sirkulære årsaks- og virkningsforhold i økonomiske system. Simuleringer forsterker innsikten fra feedbackløkkene. Øvelser i sjøl å konstruere deler av den makroøkonomiske modellen ser ut til å bidra til læring om økonomien, om teoribygging og den vitenskaplige metoden.

Avhandlinga rapporterer fra fire eksperiment for å teste feedbackmetoden. To eksperiment undersøkte studentenes preferanser for ulike undervisningsmetoder. I begge tilfeller foretrakk en signifikant majoritet feedbackmetoden framfor både statiske diagram og likninger. Mange av studentene begrunna sitt valg med at feedbackmetoden gjorde dem i stand til å visualisere endringsprosesser i økonomien. To eksperiment undersøkte læreeffekten av ulike undervisningsmetoder. Studentene viste størst forståelse av begrepet bruttonasjonalprodukt etter å ha blitt undervist med feedbackdiagram som skiller mellom beholdninger og strømmer. Feedbackmetoden ga også studentene bedre forståelse av konjunktursykler enn tradisjonelle grafiske metoder. Å lære studentene å søke etter sirkulære årsaks- og virkningsforhold, samt å bruke simuleringer for å forstå hvordan underliggende systemstruktur påvirker utvikling over tid, synes derfor å være en lovende metode for å forbedre undervisninga i makroøkonomi.

Personalia:
David Wheat kommer fra USA og har en mastergrad i “public policy” fra Kennedy School of Government ved Harvard Universitetet. Han er universitetslektor i systemdynamikk ved Universitetet i Bergen og i økonomi ved Virginia Western Community College i USA. Han er president i Wheat Resources Inc. og har vært ansatt i staben ved det Hvite Hus i Washington.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.05.2007, kl. 10:15. Oppgitt emne: "The Feedback Perspective in Macroeconomics: Trends and Impact"
Sted: Auditorium i Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgate,

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.05.2007, kl. 13:15, Auditorium i Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgate,

Kontaktpersoner:
David Wheat, epost: dwheat@wheatresources.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.