Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Tuberkulose i Etiopia

Estifanos Biru Shargie   
Estifanos Biru Shargie disputerer 21. februar 2007 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Trends, challenges and opportunities in tuberculosis control in rural Ethiopia. Epidemiological and operational studies in a resource-constrained setting".

Tuberkulose er en livstruende sykdom som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Sykdommen opptrer som oftest i lungene og smitter via dråpesmitte fra personer som er syke. Tuberkulose er et av de største folkehelseproblemene i Etiopia. Verdens helseorganisasjon (WHO) angir at ca en tredjedel av verdens befolking er tuberkulosesmittet og at antall nye tilfeller vil øke, spesielt i u-land på grunn av HIV infeksjon, demografiske faktorer, fattigdom, TB- medisinresistens samt dårlig helsetilbud. Utviklingen er særlig bekymringsfull i Afrika.

Et velfungerende tuberkuloseprogram er en forutsetning dersom man skal ha håp om å få bukt med tuberkuloseproblemet. Estifanos Biru Shargie avhandling vurderer forskjellige sider ved bekjempelsen av tuberkulose i Etiopia. Målsetningen med avhandlingen er å identifisere områder hvor innsatsen mot tuberkulose kan forbedres.

Et av de store problemene ved gjennomføringen av tuberkulosebehandling er at mange pasienter slutter med behandlingen. I sør Etiopia er tilgangen til tuberkulosebehandling begrenset og pasientene må få tilgang på behandling nær sine hjem.

Estifanos Biru Shargie evaluerer hvorledes den offentlige etiopiske tuberkulosekontrollen virker, beregner forekomsten av tuberkulose og utprøver nye metoder for å øke tilgangen på behandling for tuberkulosebehandling på den etiopiske landsbygda. Ved å bruke ikke-medisinsk personell for å oppsøke mulige tuberkulosepasienter fant man flere tuberkulosepasienter enn ved konvensjonelt tuberkuloseprogram. Dette fører til at tiden disse pasientene kan smitte andre blir forkortet. Disse oppløftende resultatene følges nå opp av en ny studie for å se om dette kan gjennomføres i en større skala.

Avhandlingen bidrar med ny innsikt og forslag til konkrete tiltak for å bedre tuberkulose kontrollen i Etiopia.

Personalia:
Estifanos Biru Shargie (f. 1968) vokste opp i Etiopia. Han fikk sin medisinske utdanning ved Addis Ababa University og arbeider i dag for Carter Center i Etiopia.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.02.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Challenges to tuberculosis control in Africa in the 21st century."
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.02.2007, kl. 09:15, Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Estifanos Biru Shargie, epost: estifanos_b@yahoo.com
Professor Bernt Lindtjørn, Senter for internasjonal helse, tlf. 5597 49 82 e-post: bernt.lindtjorn@cih.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.