Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Cocktailparty-teknologi

Geir Jarle Ness   
Cand. Scient. Geir Jarle Ness disputerer torsdag 30. august for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Correlation of sequences of different lengths and related topics".

Avhandlingen tar for seg egenskapene til et sett av nye familier av sekvenser. Sekvenser er grunnleggende byggesteiner bl.a. i kryptografiske systemer og systemer for trådløs kommunikasjon. I kryptografi er sekvensenes egenskaper viktig for bl.a. generering av sikre nøkler. I trådløs kommunikasjon er egenskapene til sekvensene som gjør at kvaliteten på tale/data overføringene blir vesentlig bedre, vanskeliggjør avlytting/forstyrring og muliggjør flere samtidige brukere i samme område.

I Code-Division Multiple-Access (CDMA) systemer har hver bruker (f.eks. en mobiltelefon) en signatursekvens (sekvens av 0'ere og 1'ere). Brukerens data blir kombinert med signatursekvensen. Verdien 0 kan bli representert ved hjelp av signatursekvensen, mens verdien 1 blir representert med den komplementære sekvensen. Dette kan se ut til å være sløsing, da hver dataenhet blir representert av en større datamengde, men metoden har mange fordeler. Flere brukere kan sende data samtidig, slik at signalene fra de forskjellige brukerne blandes med hverandre. Summen av signaler kan virke som støy. Fra denne støyen kan data fra hver enkelt bruker rekonstrueres ved hjelp av brukerens signatursekvens og en korrelasjons-detektor.

Dette kan sies å være analogt til et cocktailparty. Når en stor gruppe mennesker snakker, kan dette fra avstand virke som tilfeldig støy. Men når du lytter nærmere til en enkelt persons stemme, kan du få med deg hva denne sier, selv i et støyfullt rom.

Personalia:
Geir Jarle Ness (44) er oppvokst i Bergen. Han tok cand. scient. eksamen i 1998 ved Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen. I 2004 ble han ansatt som NFR-stipendiat ved samme institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.08.2007, kl. 09:00, VILVITE, Auditorium i 2. etg. Thormøhlensgate 51.

Kontaktpersoner:
Geir Jarle Ness, tlf: 480 78 188, epost: geirn@ii.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.