Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Kontroll av datafeil

Irina Petkova Naydenova   
Irina Petkova Naydenova disputerer 27. august for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Error detection and correction for symmetric and asymmetric channels”.

I våre dager øker kravet til systemer for effektiv og pålitelig digital dataoverføring og lagring. Det er nødvendig å ha store datanettverk med høy hastighet for utveksling, prosessering og lagring av digital informasjon. Utvikling av disse systemer krever integrering av kommunikasjon- og datamaskinteknologi. En viktig del av systemdesignen er å kontrollere eventuelle feil slik at data kan bli pålitelig reprodusert.

Når en melding blir sendt gjennom en kanal, kan det oppstå feil på grunn av støy under overføringen. Til å kode meldingen brukes man en kode. Det er viktig å kjenne kodens evne til å korrigere og å oppdage feilene. I avhandlingen presenteres nødvendige krav for at en kode skal kunne betegnes som god og passende til å oppdage feil. Det er vist at store koder (i forhold til lengden) kan oppdage feil. I avhandlingen beskrives det hvor store de må være. Det finnes også koder som kan oppdage noen feil og korrigere mindre antall feil. Sånne typer koder er også diskutert.

Personalia:
Irina Petkova Naydenova er født i 1979 og oppvokst i Veliko Tarnovo, Bulgaria. Hun tok mastergrad i matematikk og informatikk ved Universitetet i Veliko Tarnovo i 2002 og fra 2004 har hun arbeidet med doktorgraden ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Bergen, Norge.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.08.2007, kl. 12:15, Stort auditorium, Vitensenteret «Vil vite»

Kontaktpersoner:
Irina Petkova Naydenova, tlf. 473 50 579, epost: irina@ii.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.