Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Sosial kapital i kampen mot AIDS/HIV i Uganda

Roberts Kabeba Muriisa   
Roberts Kabeba Muriisa disputerer fredag 25. mai 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The AIDS Pandemic in Uganda: Social Capital and the Role of NGOs in Alleviating the Impact of HIV/AIDS.”

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) har hatt en ødeleggende virkning på både husholdninger og nasjoner, og det er en rekke aktører som har engasjert seg i denne forbindelse. Muriisa studerer bidraget til frivillige organisasjoner (NGO, Non Governmental Organisation) i kampen mot HIV/AIDS og han argumenterer for at de sosiale konsekvensene av HIV/AIDS kan ikke løses med medisinske eller vitenskapelige tilnærminger alene. Muriisa foreslår at man også må fokusere på sosiale mekanismer. Han undersøker således hvordan to frivillige organisasjoner: The AIDS Support Organisation (TASO) og the Post Test Club/Philly Lutaaya Initiatives (PTC/PLI) har benyttet sosial kapital for å løse problemene knyttet til AIDS i Uganda og særlig i det vestlige området av Mbararadistriktet.

Studien viser at de frivillige organisasjonene har hatt stor suksess i arbeidet for løse de sosiale problemene som HIV/AIDS har skapt. Stigmatisering og sosial ekskludering er blitt utfordret gjennom organisasjonenes informasjonsarbeid og åpne diskusjoner. Dette arbeidet har fremmet sosial og psykisk støtte særlig for de smittede. Videre viser studien at samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og myndighetene har vært avgjørende for kampen mot HIV/AIDS.

Personalia:
Roberts Kabeba Muriisa er født 6. april 1967, i Kisorodistriktet sørvest i Uganda.
Han oppnådde bachelorgraden i Økonomi og statsvitenskap ved Universitetet i Makerere i 1993, og i 2001 fullførte han den internasjonale mastergraden Master of Philosophy in Public Administration ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. I perioden 1993 til 1999 jobbet han som lærerassistent ved Mbarara Universitetet og fra 2001 til 2003 var han foreleser ved samme universitet. Muriisa ble tatt opp ved PhD-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet våren 2003 og leverte sin avhandling desember 2006.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.05.2007, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Discuss how the findings about the role of NGOs in HIV/AIDS alleviating in Uganda contribute to the more general literature on Social Capital"
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.05.2007, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Roberts Kabeba Muriisa, epost: Muriisa.Roberts@aorg.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek, eller kan lastes ned fra BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.