Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Havisens struktur og saltinnhold

Sönke Maus   
Sönke Maus disputerer 23. mars for dr.philos. graden avhandlingen:

”Brine entrapment in sea ice: morphological stability, microstructure, and convection”.

Omlag 5-7 % av jordens hav er i gjennomsnitt dekket av havis. Når havis fryser dannes det en lamellær mikrostruktur av rene isplater, med konsentrert saltvann imellom. Strukturen ble første gang beskrevet av isforskere for 150 år siden. Prosessen som fører til dannelse av denne strukturen baserer seg på interaksjoner mellom molekylers faseovergang fra vann til is, diffusjon av både salt og varme, og konvektive strømmer nær grenseflaten mellom is og vann. Problemet ved strukturformasjon er derfor komplekst, og er i dag også velkjent fra materialvitenskap, hvor man inntil nå har manglet enkle og generelle løsninger. Avhandlingen framstiller en ny teoretisk løsning, som modifiserer og kombinerer tidligere teorier om grenseflate ustabilitet. Den innholder de vesentlige fysiske prosesser om havisens vekst og fører til prediksjoner av isens mikrostruktur i avhengighet av frysebetingelser. Teorien er i god overensstemmelse med observasjoner.

Den fremlagte teori om mikrostruktur er grunnleggende og gjør det mulig å forklare hvordan havis under frysing fanger salt fra sjøvann, og å forutsi hvordan den fangete mengden av saltvann varierer med klimatologiske forhold og isens tykkelse. Teorien er relevant for å kunne modellere havisens optiske, hydrologiske, kjemiske og fysiske egenskaper og deres variasjoner i rom og tid. Den vil derfor gi oss en bedre forståelse av havisens rolle i både jordens klimasystem og polarhavets økologi.

Personalia:
Sönke Maus er født i Kiel, Tyskland i 1967. Han er utdannet diplomoseanograf ved Universitetet i Hamburg i 1995. Han har arbeidet som forsker/frilanser i polaroseanografi ved Havforskingsinstituttet i Bergen (1996-1998), Universitetet på Svalbard (1999-2000), Universiteter i Hamburg og Bergen (2000 til 2001). Etter en periode med annen aktivitet og selvstendig forskning på isens struktur i Tyskland returnerte han i 2005 til Geofysisk Institutt i Bergen, hvor han har arbeidet som forsker og avsluttet doktoravhandlingen om havis i September 2006.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.03.2007, kl. 13:15, Auditorium Øst, Geofysisk Institutt, Allégaten 70.

Kontaktpersoner:
Sönke Maus, tlf. 55 58 87 06, epost: sonke.maus@gfi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte. Avhandlingen er publisert som bok ved Logos Verlag Berlin, http://www.logos-verlag.de, ISBN 978-3-8325-1523-2.