Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Avatar, kropp og innlevelse i dataspill

Rune Klevjer   

Rune Klevjer disputerer fredag 9. februar 2007 for dr.polit. – graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“What is the Avatar? Fiction and Embodiment in Avatar-Based Singleplayer Computer Games”

Avhandlingen beskriver og analyserer såkalte avatar-baserte ènspiller-dataspill, og sammenligner denne sjangeren med andre typer dataspill og andre medieformer. ”Avatar-basert” betyr i denne sammenhengen alle spill som i vesentlig grad er action-orienterte, og hvor spilleren kontrollerer en spillfigur eller et virtuelt ’jeg’ rundt i en 3D-simulert spillverden. Kjente spill fra denne brede kategorien vil være for eksempel The Legend of Zelda – serien, Grand Theft Auto III, eller Halo.

Avatar-baserte 3D-spill har et helt særegent uttrykk både som spillsjanger og som kunstart, og tilbyr en ny form for estetisk erfaring og innlevelse. Nittitallets profetier om Virtual Reality slo ikke helt til, men vi fikk Doom og Super Mario 64 i stedet. Det virtuelle kameraet i slike spill gjør at vi kan se oss rundt, lytte og utforske omgivelsene som om vi selv var kroppslig og perseptuelt tilstede i spillverdenen. Avhandlingen argumenterer for at denne særegne kombinasjonen av en marionett (f.eks Mario) og et virtuelt kamera verken er et rent verktøy (en slags musepeker) eller en protagonist i en fortelling, men at den utgjør en kroppslig inkarnasjon av oss selv i spillet, en avatar. Gjennom avataren lærer vi å bevege oss, sanse og handle på en intuitiv måte i en virtuell fantasiverden.

Fiksjonsuniverset i slike spill er basert på simulering, og premissene for innlevelse likner slik sett mer på barns fantasilek (politi og røver) og ulike former for rollespill (deltakende teater, Dungeons & Dragons, terapeutiske dramaøvelser) enn de likner på film eller tradisjonelt teater. Det virtuelle kameraets rolle og funksjon er svært forskjellig fra slik vi kjenner det i film, og står også i markert kontrast til samfunnets dominerende forestillinger om Virtuell Virkelighet. Avhandlingen diskuterer også hvordan avatar-baserte spill er forskjellige fra spill som for eksempel The Sims, og hvordan avataren kommer i konflikt med ulike typer direkte maskinvare-grensesnitt slik de tilbys blant annet på den nye Nintendo Wii.

Personalia:
Rune Klevjer (født 1970) kommer fra Nesbyen i Hallingdal, og har utdannet seg ved Universitetet i Bergen med fagene kristendom, historie, filosofi og medievitenskap. Siden 1999 har han vært ansatt ved Institutt for informasjons- og medievitenskap som universitetslektor og universitetsstipendiat.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.02.2007, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Aesthetics and Ideology in Computer Games: An Analysis of Super Columbine Massacre RPG!"
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.02.2007, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Rune Klevjer, tlf. 55 58 41 23, epost: rune.klevjer@infomedia.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig på: https://www.uib.nopeople/smkrk/ , eller kan lastes ned fra BORA.
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.