Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Proliferasjon og molekylære faktorer i brystkreft

Emiel A. M. Janssen   
Emiel A. M. Janssen disputerer torsdag 10. mai 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Proliferation and Molecular factors in Lymph Node negative breast cancer”

Brystkreft er i dag den vanligste kreftsykdom blant kvinner. Diagnostikk og behandling er basert på mikroskopisk undersøkelse, stadium og diverse molekylære markører. Avhandlingen fokuserer på kvinner under 55 år med brystkreft uten påvist spredning til lymfeknuter. Forskningen er basert på en stor prospektiv studie fra Nederland og arkivmateriale fra biobanken ved Avdeling for patologi, Stavanger Universitetssjukehus. Første mål for studien var å teste om veksthastigheten av kreftceller, målt som Mitotic Activity Index (MAI), er et godt mål for overlevelse. MAI viser seg å være den beste prognostiske faktor av alle som ble undersøkt, også i pasientgrupper som vanligvis ikke får cellegiftbehandling (f.eks. pasienter med svulster under 1 cm). Det er viktig å ta hensyn til at MAI blir mindre ved økende alder, noe som betyr at forskere må skille mellom aldersgrupper før de undersøker vekstrelaterte faktorer. MAI ble også testet i forhold til respons på behandling hvor det viser seg at pasienter med en lav MAI (31% av alle pasienter under 55 år) ikke hadde noe nytte av cellegiftbehandling (CMF kjemoterapi).

Det andre målet for studien var å finne andre markører som sammen, eller uavhengig av MAI, kunne gi et bedre skille enn det vi har i dag mellom pasienter med høy og lav risiko for tilbakefall av sin kreftsykdom. Studien viser at svulster som samtidig har arrlignende område og lav MAI har høyere risiko for tilbakefall med spredning til andre organer. Det kan derfor være at disse pasientene er kandidater for ekstra oppfølging og behandling. Nøyaktig kromosomanalyse viser at en kromosomfeil (amplifikasjon) på kromosom 3q26 er mye mer informativ enn MAI. Et gen (PIK3CA) i dette område ble undersøkt uten at det ga noen tillegginformasjon. Det er nødvendig med videre studier for å kartlegge hvilket gen eller gener som er årsak til denne kromosomfeilen.

En annen kromsomfeil (tap av kromosom 1p) viser god korrelasjon sammen med høy MAI og kan være en av de biologiske årsakene til økt celledeling i kreftsvulstene. Et aktuelt gen her er ARHI. Tap av ARHI ble ofte påvist i det materiale vi undersøkte, men det ble ikke funnet noen korrelasjon med MAI eller forløp av kreftsykdommen. PTEN, et gen på kromosom 10, som ble testet viser seg å gi tilleggsinformasjon sammen med MAI.

Undersøkelsene som er utført på kreftsvulstenes arvestoff i denne avhandlingen har ført til at det er funnet forandringer som kan være viktige i kreftsvulstenes vekst og som vi vil fulgt opp med flere studier.

Avhandlingen har blitt utført på Avdeling for patologi, Stavanger Universitetssjukehus, Professor Jan Baak ved Gades Institutt i Bergen/Avdeling for patologi, SUS og Fri Universitet i Amsterdam, Nederland, har vært veileder.

Personalia:
Emiel Janssen (f:1965), kommer fra Nederland og er utdannet Medisinsk biolog (1990) ved Universitetet i Amsterdam. Han arbeider som seksjonsleder for seksjon for molekylær og kvantitativ patologi, ved Avdeling for patologi, Stavanger Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.05.2007, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Breast cancer in year 2020; Diagnostics and Treatment”
Sted: auditorium, ved Stavanger Universitetssjukehus, Armauer Hansensvei 20, Stavanger.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.05.2007, kl. 10:15, auditorium, ved Stavanger Universitetssjukehus, Armauer Hansensvei 20, Stavanger.

Kontaktpersoner:
Emiel Janssen, tlf. 95 89 09 63, epost: jaem@sus.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.