Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Khat kan drepe celler

Elizabeth Anne Okumu Dimba   

Elizabeth Anne Okumu Dimba disputerer for PhD graden fredag 19. januar 2007 ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

“Khat (Catha edulis, Forsk.) induces apoptosis in leukaemia cell lines”.

Khat er en plante som dyrkes i Øst-Afrika og på Den arabiske halvøy. I disse områdene har den lang tradisjon som et mildere rusmiddel brukt både i religiøs og i verdslig sammenheng. Med økende migrasjon er khat blitt mer vanlig i nye områder av verden, herunder Norge. Khat nytes ved at bladene tygges og holdes i munnen. Ut over kjente skadelige effekter knyttet til rus, er khat mistenkt å kunne føre til munnhulekreft. I dette doktorgradsarbeidet er mulige skadelige effekter av khat undersøkt på cellenivå. Resultatene viser at et ekstrakt av khat-planten kan utløse en spesiell type celledød som kalles apoptose. Studien gir en mer detaljert molekylær forståelse av hvordan skadelige effekter av khat-bruk kan oppstå når celler eller vev som munnslimhinne utsettes for dette.

Mange planter med ruseffekt eller annen medisinsk virkning har vist seg å inneholde stoffer som er nyttige som medisin til ulike formål. Den effekten som khat har på en sentral gruppe av celledøds-regulerende protein (Bcl-2 familien), kan vise seg å være et fremtidig angrepspunkt for ny kreftbehandling.

Personalia:
Elizabeth Anne Okumu Dimba er 32 år gammel og utdannet tannlege ved Universitetet i Nairobi i 1995. Hun tok sin turnustjeneste ved Kenyatta National Hospital og hadde deretter to års plikttjeneste som tannlege i den offentlige tannhelsetjenesten. Fra 1998 har hun vært ansatt ved Institutt for oral patologi ved Universitetet i Nairobi. Hovedtyngden av doktorarbeidet ble foretatt i perioden 2000 – 2004 ved Universitetet i Bergen. Dimba er nå tilbake i sin stilling ved Universitetet i Nairobi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.01.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Current knowledge on the aetiology and pathogenesis of oral cancer in man"
Sted: Auditorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.01.2007, kl. 09:15, Auditorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17

Kontaktpersoner:
Elizabeth Anne Okumu Dimba, epost: eaodimba@yahoo.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.