Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Menn snakker som kvinner - i politikken

Vilma Bijeikienė   
Vilma Bijeikienė disputerer fredag 9. februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Gender in Political Discourse: Indirectness in the British Parliamentary Debates.

Arbeidet er en sosiolingvistisk undersøkelse av språk og kjønn så vel som språk og politikk. Det fokuserer på bruken av kjønnsrelaterte stereotyper og fordommer i politikken, f.eks. at kvinners språk egner seg dårligere i den offentlige debatten enn menns språk, eller at kvinner er mindre skikket for en politisk karriere. Hovedformålet med undersøkelsen er å finne ut om mannlige og kvinnelige politikere, særlig medlemmer av Det britiske underhuset, bruker ulike indirekte språklige uttrykk. Disse uttrykkene faller grovt sett i tre kategorier: 1. bruk av metaforer: “My hon. Friend paints a rosy picture”, 2. bruk av spørresetninger for å sette fram påstander: “Will she have a word with the Members?” og 3. inkorporering av andres ytringer i egen tale: “As the hon. Gentleman says, who is going to do it?”.

Det har vært vanlig å anta at indirekte uttrykk er et karakteristisk trekk ved kvinners språk. Resultatene av undersøkelsen støtter ikke denne antakelsen. Analysen av utskrifter fra britiske parlamentsdebatter viser at det er liten forskjell på menn og kvinner med hensyn til bruken av den første og tredje kategorien av indirekte uttrykk. Når det gjelder kategori nr. 2, blir den brukt dobbelt så ofte av menn som av kvinner.

Personalia:
Vilma Bijeikienė er født i 1974. Hun er litauisk statsborger og underviser i engelsk ved Senter for fremmedspråk ved Vytautas Magnus Universitet i Kaunas, Litauen. Hun ble opptatt i dokorgradsprogrammet ved Universitetet i Bergen høsten 2002.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.02.2007, kl. 17:30. Oppgitt emne: "Critical Discourse Analysis: An overview and appraisal"
Sted: Auditorium A, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.02.2007, kl. 09:30, Auditorium A, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Vilma Bijeikienė, tlf. 55 58 31 92, epost: Vilma.Bijeikiene@eng.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.