Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Metode for å stille diagnoser

Carl-Fredrik Bassøe   
Carl-Fredrik Bassøe disputerer fredag 23. november 2007 for dr.polit.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”En systematisk metode for å stille medisinske diagnoser”

Studien analyserer først begrepet frisk og syk, og utvikler modeller som viser hvordan det å være frisk adskiller seg fra det å være syk. Først kartlegges friske og syke individer ved hjelp av generell systemteori. Modellen skiller sykdomsfremkallende faktorer fra faktorer som ikke er det, eller kun er sykdomsfremkallende under spesielle betingelser. Blant sykdomsårsakene ansees arv, miljøfaktorer og sosiale forhold som likeverdige. Komponenter som er felles for alle organsystemer identifiseres og det vises hvordan sykdomsårsakene skaper syke organer og organdeler. Denne systemteorietiske modellen er beskrevet i vanlig medisinsk språk. Så benyttes matematiske og informatiske verktøy til å formalisere sykdomsmodellen.

Dernest utvikles en formel (d=e+o+p) som danner grunnlag for medisinsk diagnostikk og sykdomsklassifikasjon. Formelen d=e+o+p betyr at diagnoser (d) er sammensatt av sykdomsårsaker (e), organfeil (o) og sykdomsprosesser mellom organer (p). Diagnosene d som konstrueres med formelen, er derfor nær knyttet til sykdomsmodellene og beskriver hva som foregår i syke mennesker. Formelen er testet i allmennpraksis ved å bygge den inn i en datajournal. Resultatene viser at formelen kunne klassifisere alle pasientenes problemer. I tillegg kunne formelen klassifisere alle laboratorieanalyser som daglig benyttes i allmennpraksis. Avhandlingen avsluttes med et kapittel som viser hvordan sykdomsmodellene og formelen kan benyttes i det som kalles kombinatorisk medisinsk diagnostikk. Et dataprogram viser at sykdomsmodellene er likeverdige med formelen og den diagnostiske metoden som er kalt kombinatorikk. Programmet fungerer som bevis av konsept (”Proof of concept”). Resultatene tyder på at formelen kan anvendes i automatisk beslutningsstøtte for medisinsk diagnostikk.

Personalia:
Carl-Fredrik Bassøe er bergenser. Han tok Cand.med.-graden i 1976 ved Universitetet i Kiel, Dr.med. graden i 1984 ved Det Medisinske Fakultet, UiB og cand.polit.-graden i 1993 ved Institutt for Media og Informasjonsvitenskap, UiB. Han er spesialist i indremedisin og hematologi. Bassøe har siden 2007 vært ansatt som professor i helseinformatikk ved Norsk Senter for Elektronisk Pasientjournal (NSEP), Institutt for Nevromedisin ved Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim. Han har tidligere arbeidet som overlege og professor i hematologi og indremedisin ved Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen, som overlege ved Haukeland Universitetssykehus, i allmennpraksis, bedriftshelsetjenesten, patologi og på sykehjem. Arbeidet med avhandlingen er finansiert av PROMED Instituttet og av private midler. Professor Andreas Lothe Opdahl har vært veileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.11.2007, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Utvikling av medisinske terminologier og klassifikasjoner."
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.11.2007, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Carl-Fredrik Bassøe, tlf: 91174382, epost: promed@promed.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.