Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Proteinet Annexin A2 og dets rolle i genuttrykkingen

Ingvild Aukrust   
Ingvild Aukrust disputerer 8. juni for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Annexin A2 as an mRNA-binding protein”.

Deoksyribonukleinsyre (DNA) er den kjemiske bestanddelen som våre gener er bygget opp av, og hvert gen transkriberes (”skrives av”) til messenger (”budbringer”) ribonukleinsyre (mRNA) i cellekjernen. Etter å ha gjennomgått ulike endringer, fraktes mRNA ut til cytoplasma hvor ribosomer oversetter informasjonen i mRNA til proteiner i en prosess som kalles translasjon. Veien fra DNA til mRNA og videre til det ferdige protein reguleres på mange nivåer i cellen, bl.a. etter transkripsjonen, og involverer da proteiner som kan binde seg til mRNA. Aukrust har vist at det multifunksjonelle proteinet Annexin A2 binder sitt eget mRNA og kan således være involvert i reguleringen av dannelse av sitt eget protein. I tillegg binder Annexin A2 til mRNA som koder for c-Myc proteinet. Både c-Myc og Annexin A2 proteinene er assosiert med kreft og i den sammenheng er det viktig å forstå hvordan Annexin A2 regulerer produksjonen av disse to proteinene. Aukrust har studert de molekylære mekanismene i bindingen mellom Annexin A2 og mRNA, og har vist hvilke områder av proteinet og mRNA som er involvert i bindingen. Studiene har bidratt til utvikling av et nytt felt innenfor Annexin forskningen.

Personalia:
Ingvild Aukrust er født i 1975 i Bergen. Hun ble Cand. Scient. i molekylærbiologi i 2002 ved Institutt for Biokjemi og Molekylærbiologi (UiB). Hun startet som stipendiat ved Institutt for Biomedisin våren 2003.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.06.2007, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Ingvild Aukrust, epost: Ingvild.Aukrust@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.