Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Antibiotikaresistens i munnhulebakterier

Mohammed Al-Haroni   
Mohammed Al-Haroni disputerer 2. november 2007 for PhD-graden ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Antibiotic resistance in oral microbiota; a study on prevalence, molecular analysis and possible contributing factors in Yemen and Norway”

Antibiotikaresistens er en stor trussel og gjør det vanskeligere å behandle en rekke infeksjonssykdommer. Uheldig bruk av antibiotika gjennom flere år har ført til utvikling av resistens hos bakterier som er årsak til ulike infeksjoner. Enkelte typer bakterier har også blitt motstandsdyktige mot flere antimikrobielle stoffer, og dette kan medføre at vi plutselig kan stå uten effektive midler til behandling av livstruende infeksjoner.

Forskningen utført av Mohammed Al-Haroni har fokusert på antibiotikaresistens i bakterier som er isolert fra munnhule hos pasienter under tannbehandling i Jemen og Norge. Denne forskningen er viktig ved at den vier oppmerksomhet til hvilke medisinske konsekvenser antibiotikaresistens har, og i tillegg også hva dette påfører av kostnader for samfunnet. Forskningen er hovedsakelig utført ved Laboratorium for oral mikrobiologi, Universitetet i Bergen, men delvis også ved Department of Medical Microbiology, University of Aberdeen, Scotland. Al-Haroni har benyttet molekylære metoder til å analysere antibiotkaresistens i gram-negative orale bakterier av typen Fusobacterium nucleatum. Proteomikk-analyser er også utført ved PROBE, en av FUGE-plattformene ved Universitetet i Bergen. Med molekylære metoder identifiserte Mohammed Al-Haroni et enzym produsert av antibiotikaresistente F. nucleatum, bakterier opprinnelig isolert fra dental biofilm (tannbelegg). Dette enzymet kan ødelegge flere typer antibiotiske midler og derved bidra til antibiotikaresistens hos disse bakteriene.

Resultater fra Al-Haronis forskning viser at antibiotikaresistens i hans hjemland er et stort problem og kan sannsynligvis i vesentlig grad skyldes feil bruk og overforbruk av antibiotika. I Norge er det bedre kontroll med ordinering av denne type legemidler. Han fant også ut at tannleger foreskriver omkring 8 % av antibiotika som hvert år brukes i Norge.

Personalia:
Mohammed Al-Haroni er født i 1976 i Sana'a, Jemen. Han er utdannet tannlege ved University of Science and Technology i Jemen i 2000. Han avla sin mastergrad i oral mikrobiologi ved Universititet i Bergen i 2002. Siden mars 2004 har han jobbet som PhD-stipendiat ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.11.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Antimicrobial resistance in oral bacteria: mechanisms and clinical importance"
Sted: Auditorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.11.2007, kl. 09:15, Auditorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17

Kontaktpersoner:
Mohammed Al-Haroni, epost: Mohammed.Al-Haroni@odont.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.