Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Filosofens tapte omgivelser

Cato Wittusen   

Cand. philol. Cato Wittusen disputerer fredag 10. mars for dr. art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Lost Surroundings: Inquiries into Central Themes of Wittgenstein’s Later Philosophy”.

Wittgensteins avvisning av filosofisk teoretisering tematiseres i de fleste fortolkninger av hans filosofi. Likevel er det alminnelig å argumentere for at Wittgenstein utvikler teorier, om enn utradisjonelle, og at han formulerer logisk nødvendige betingelser for en rekke fenomener, for eksempel for språklig meningsfullhet. I avhandlingen blir ulike filosofiske problemstillinger utforsket på en måte som tar Wittgensteins uortodokse filosofisyn på alvor. Ifølge Wittusen fremsetter ikke Wittgenstein substansielle teorier, for eksempel om språklig mening og forståelse. Fraværet av teorier hos Wittgenstein må ses i sammenheng med hans oppfatning av filosofiske problemers egenart. Filosofiske problemer oppstår som resultat av at vi misforstår vår situasjon og vårt forhold til fenomenene vi undersøker. Avhandlingen utforsker Wittgensteins tanke om at mange filosofiske problemer best kan løses ved at fenomenenes hverdagslige omgivelser inkluderes i den filosofiske analysen.

Personalia:
Cato Wittusen er født i Oslo (1970). Han avla hovedfagseksamen i filosofi ved Universitetet i Bergen 1997. Fra 1998-2003 var han universitetsstipendiat ved Filosofisk institutt. I denne perioden oppholdt han seg ett semester ved Freie Universität i Berlin (1999) og tre semester ved New School for Social Research i New York (2000-01). Han har i flere år undervist ved Filosofisk institutt i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.03.2006, kl. 16:30. Oppgitt emne: ”Therapy as a philosophical method in Wittgenstein”
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.03.2006, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Cato Wittusen, tlf. 55 58 32 71, epost: Cato.Wittusen@fil.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.