Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Idealer og verdier i 1300 tallets europeiske historieskriving

Kristel Mari Skorge   

Kristel Mari Skorge disputerer fredag 17. november for dr. art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Ideals and values in Jean Froissart's Chroniques”

Avhandlingen er et dybdestudium av Jean Froissart's Chroniques, et omfattende historieverk skrevet på gammelfransk i løpet av siste halvdel av 1300 tallet. Perioden var en brytningstid i europeisk historie, preget av Hundreårskrigen, folkeopprør og svekking av det føydale aristokratiets makt og posisjon. Arbeidet har tatt sikte på å avdekke og analysere de verdier og idealer som propaganderes av Froissart i hans historieverk og plasserer seg således i en mentalitetshistorisk tradisjon der formålet er å studere hvordan fortidens mennesker oppfattet seg selv og samfunnet de levde i.

Jean Froissart (f. 1337) var en av 1300 tallets mest kjente historikere og også forfatter av en rekke skjønnlitterære tekster. Han skrev på oppdrag for flere av Europas konger og magnater og har ofte blitt framhevet som en historiker som i liten grad stilte spørsmålstegn ved de tradisjonelle aristokratiske verdiene på tross av de store samfunnsmessige omveltningene i perioden. I avhandlingen argumenteres det for at Froissarts verk uttrykker en langt mer utviklet samfunnsforståelse og et betydelig mer komplekst verdisyn enn det man finner i de fleste andre aristokratiske historieverk fra samme periode. Dette er et syn som i tillegg til å gi nye perspektiver på Froissarts historiske arbeider, utfordrer den utbredte forestillingen om at det først er i renessansen man finner en historieskriving der formålet er å "forklare", ikke bare "beskrive" og "hylle".

Personalia:
Kristel Mari Skorge (f. 1966) er oppvokst i Oslo og Stavanger. Hun tok artium ved Lycée Alain Chartier i Bayeux, Frankrike i 1986 og tok hovedfagseksamen i historie ved UiB våren 1994. Hun har vært stipendiat ved Historisk Institutt/Senter for Europeiske Kulturstudier, UiB, og har også vært tilknyttet St. John's College, Oxford University og Senter for Middelalderstudier ved UiB. Hun arbeider idag som underdirektør ved Forskningssekretariatet, Universitetet i Stavanger. Doktorgradsarbeidet var finansiert med stipend fra Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.11.2006, kl. 09:30, aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Kristel Mari Skorge, tlf. 51 83 30 58, epost: kristel.m.skorge@uis.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1951

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.