Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon

Maria Barøy Ræder   

Cand. med. Maria Barøy Ræder disputerer fredag 29. september for PhD graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

”Lipid-related effects of antidepressant and antipsychotic drugs: A molecular and epidemiological study”

Medikamenter som brukes i behandlingen av depresjon er i hyppig og økende bruk i Norge. Denne økningen har særlig kommet etter at en ny medikament-gruppe mot depresjon ble introdusert, de såkalte SSRI-medikamentene (”lykkepiller”). Avhandlingen handler om medisiner brukt ved depresjon og hvordan disse påvirker fettproduksjonen i kroppen, både på et klinisk- og på et molekylært plan.

På det kliniske planet benyttet Ræder data fra Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) og viste at pasienter som brukte SSRI-medikamenter oftere hadde økt risko for hjerte-karsykdom. Særlig viktig var det at personer som brukte antidepressive legemidler hadde høyere forkomst av de disponerende risikofaktorene overvekt og forhøyete kolesterolverdier. Tidligere har man vist at antipsykotiske medisiner disponerer for overvekt.

På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. SREBP-trasnkripsjonsfaktoren kan således være viktig for å formidle både deler av virkningen, men også bivirkninger av flere typer psykiatriske medikamenter.

Personalia:
Maria Barøy Ræder (f.1975) er født og oppvokst på Lødingen i Nordland. Hun tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2000, og gjennomførte turnustjenetsten i Harstad. Fra 2002-2003 var Ræder ansatt ved Anestesi- og intensivavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Dr. Martens forskingsgruppe for biologisk psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin. Hun arbeider nå som lege ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.09.2006, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Genetikkens betydning for forståelsen av psykiatriske lidelser"
Sted: Auditorium på Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.09.2006, kl. 13:15, Auditorium på Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Maria Barøy Ræder, tlf. 971 61 584, epost: Maria.Rader@uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.