Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Fluor og tannhelse i Kina

Ruan Jian Ping   
Ruan Jian Ping disputerer fredag 17. februar for PHD graden ved Universitetet i Bergen. Med avhandlingen:

”Fluoride, dental fluorosis and caries in China”.

Bruk av ulike fluor-salter (fluorid) har ført til en radikal bedring av tannhelsen i mange land i den industrialiserte del av verden. På den andre side kan inntak av for store mengder fluorid føre til stor skade bl.a. på tannhelsen. En internasjonal forskergruppe ved Det odontologiske fakultet, UiB har over en 10-års periode gjennomført et prosjekt med sikte på å undersøke effekten av ”naturlig” tilført fluorid i ulike deler av verden. Til nå foreligger det arbeider som belyser situasjonen i Norge, i Uganda, Tanzania og Etiopia. Ruan Jian Pings avhandling er det siste bidraget i denne serien.

Ping, som nå er ansatt ved Universitetet i Xi’an, har undersøkt 1220 skolebarn fra 15 skoler i Shaanxi-provinsen i Sentralkina. Alle barna kommer fra områder med endemisk fluorose; d.e. barna har vært utsatt for et forhøyet inntak av fluor, enten gjennom drikkevannet eller gjennom luften.

Som over alt ellers i verden, er hyppighet og grad av tannskader (dental fluorose) i Kina oftest avhengig av fluoridkonsentrasjonen i drikkevannet. Høy-fluorid drikkevann er et omfattende problem på det asiatiske kontinent. Et tilleggsproblem i Kina er at fluoridholdig steinkull er i vanlig bruk ved koking og oppvarming i husholdningene. Siden fluor absorberes like lett via lungene som via tarmen, kunne Ping påvise tydelige tannskader også hos barn som vokste opp i fluorid-forurenset luft. Tannråte er det derimot lite av hos kinesiske barn.

Det finnes ingen gode botemidler mot dental fluorose, men det er relativt enkelt å forebygge tannskadene. Ruan Jian Ping anbefaler at kinesiske myndigheter legger større vekt på å forbedre drikkevannskvaliteten, og at det utvikles enkle og billige metoder for å fjerne skadelig røyk ved bruk av fluoridholdig kull.

Personalia:
Ruan Jian Ping er født i Xi’an, Kina i 1959. Han tok odontologisk mastergrad ved Universitetet i Xi’an 1987. Han er nå ansatt som ”associate professor” ved Universitetet i Xi’an.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.02.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Caries epidemiology – what is it and why do we need it?"
Sted: Årstadveien 17, aud 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.02.2006, kl. 09:15, Årstadveien 17, aud 1

Kontaktpersoner:
Ruan Jian Ping, epost: ping.ruan@student.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.