Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Psykososiale diskurser og reaksjoner på politisk vold i Tigray, Etiopia

Dag Øystein Nordanger   
Cand. Psykol. Dag Øystein Nordanger disputerer 12. januar for Dr. Psychol. graden ved Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

”Psychosocial discourses and responses to political violence in post-war Tigray, Ethiopia.”

Politisk voldelige konflikter rammer millioner av mennesker over hele verden. Internasjonale humanitære organisasjoner har lenge anerkjent de psykologiske skadevirkningen av politisk vold, og igangsatt programmer for å forebygge eller avhjelpe posttraumatiske plager. Samtidig hevdes det fra mange hold at det vestlige psykiatriske og psykologiske traumebegrepet ikke er egnet for alle kulturer – at et slikt fokus lett kan overkjøre mestringsstrategier som er tilpasset folks lokale virkelighet. Doktorgradsarbeidet bygger på et halvårig feltarbeid i provinsen Tigray i nordlige Etiopia, et område hardt rammet av den blodige grensekrigen mellom Etiopia og Eritrea 1998-2000. Kulturelle autoriteter og krigsrammede som ble intervjuet i prosjektet understreket viktigheten av ikke å dvele ved traumatiske minner. For det første ble følgene av krigshendelser, som fattigdom, sosial marginalisering og tap av utdanningsmuligheter, ansett som viktigere kilder til psykiske plager enn krigshendelsene i seg selv. For det andre gir den Tigrayanske folkepsykologien meningsfulle forklaringer på hvordan gråt eller utrykk for emosjonell smerte kan skade individet og dets husholdning fysisk, psykisk, materielt og spirituelt.

Avhandlingen illustrerer problemer relatert til bruk av vanlige mål for traumatisering i en annen kultur enn der de er utviklet. Videre diskuteres det hvorvidt det finnes universelt funksjonelle måter å mestre traumer på, eller om dette bestemmes av sosioøkonomiske og sosiokulturelle rammevilkår. Dette er diskusjoner av relevans for psykologisk bistand på tvers av kulturelle grenser, inkludert arbeid med flyktninger i Norge.

Personalia:
Dag Øystein Nordanger er født og oppvokst i Askvoll i Sogn og Fjordane. Han avla embetseksamen ved Universitetet i Bergen våren 1993. Han har tidligere jobbet ved Studentenes Psykiske Helsetjeneste ved UiB, BUP ved Lillehammer Fylkessykehus, og Senter for Krisepsykologi, Bergen. Han startet sitt doktorgradsprosjekt finansiert av UiB våren 2001. Prof. Gro Th. Lie ved HEMIL-senteret, UiB, har vært veileder for prosjektet, mens Prof. David Lackland Sam ved Institutt for Samfunnspsykologi, UiB, har vært biveileder. Nordanger jobber nå som leder ved Regionalt Ressurssenter for Vold, Traumer og Selvmordsforebygging, Haukeland Universitetssykehus, med deltidsstilling som forsker ved HEMIL-senteret, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.01.2006, kl. 16:15. Oppgitt emne: “Present and discuss recent psychological research on children's trauma reactions in western and non western cultures”
Sted: Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.01.2006, kl. 10:15, Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Dag Øystein Nordanger, tlf. 976 36 300, epost: dag.nordanger@psyhp.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.