Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Sårbarheter i datasystemer på Internett

Vebjørn Moen   

Vebjørn Moen disputerer onsdag 4. oktober 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Vulnerabilities in Distributed Systems”.

Samfunnet blir i stadig større grad avhengig av datasystemer og tjenester på Internett. Samtidig som dette gir oss nye tjenester, gjør det også samfunnet og borgerne sårbare mot en rekke nye angrep. Hver tjeneste som blir digitalisert må analyseres for å hvilken risiko man tar ved å benytte tjenesten.

Banktjenester har gått gjennom en effektiviseringsprosess ved å innføre stadig mer omfattende datasystemer, og de aller fleste banktjenestene er tilgjengelige på Internett. Samtidig er det lite som er offentlig kjent om disse tjenestene. Er de like sikre som tidligere manuelle tjenester. Hemmeligholdelse av teknisk informasjon gjør ikke systemene sikrere! Doktoravhandlingen analyserer flere datasystemer på Internett ved å benytte åpent tilgjengelige kilder. Avhandlingen peker på alvorlige sårbarheter og foreslår hvordan disse bør utbedres.

Oppgaven har resultert i en rekke avisoppslag, og også i møter med Kredittilsynet og Forbrukerrådet for å avklare hvordan avsløringer av svakheter i viktige nasjonale systemer best skal formidles og behandles.

Personalia:
Vebjørn Moen er født i 1977 og er oppvokst på Tau innenfor Stavanger. Han avla cand.scient. graden i informatikk ved Institutt for informatikk ved Universitet i Bergen i 2002, og har vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved Institutt for informatikk de siste fire årene.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.10.2006, kl. 14:15, Stort auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55, Bergen.

Kontaktpersoner:
Vebjørn Moen, tlf. 55 58 40 90 / 92 42 88 61, epost: vebjorn.moen@uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1901

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.