Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Tannhelse hos skolebarn i Kampala, Uganda

Suzanne Namusoke Kiwanuka   

Suzanne Namusoke Kiwanuka disputerer 9. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Sugar snack consumption, caries experience and dental pain: surveys of 3-5- and 10-14-year-old children”

Tannsykdommen karies er en viktig årsak til smerte og redusert livskvalitet både i rike og fattige land. Det er kjent at barn med ubehandlet tannsykdom oppnår dårligere skoleresultater enn barn med god tannhelse. Formålet med den aktuelle studien var å studere forekomst og utbredelse av tannkaries hos barn i en øst-afrikansk storby, og i tillegg gjennomføre nærmere undersøkelser av barns sukkerkonsum som en potensiell årsaksfaktor til tannkaries. Et annet aspekt ved studien var å identifisere sosiale risikofaktorer for tannkaries hos barn og psykososiale følger hvis dette blir ubehandlet.

Epidemiologiske undersøkelser ble gjennomført i 2002 og 2004 på utvalg bestående av henholdsvis 618 barn i aldersgruppen 3-5 år og 614 barn i aldersgruppen 10-14 år. Informasjon om barnas sukkerkonsum ble samlet inn ved hjelp av strukturerte intervju med foreldre og med barn i alderen 10-14 år. Alle barna gjennomgikk klinisk oral undersøkelse etter retningslinjer beskrevet av Verdens helseorganisasjon. Resultatene antyder at tannhelseproblemer ikke er ubetydelige blant skolebarn i Kampala. Karies ble diagnostisert hos 62% av 3-5 åringene og 40% hos 10-14 åringene. Nærmest all karieserfaring (95%) var ubehandlet karies. Studien viste at 42% gutter og 52% jenter i alderen 10-14 år hadde opplevd smerter fra munn og tenner. Karies var mest utbredt i de mer perifere områdene av Kampala og hos barn med dokumentert høyt inntak av sukkerholdige medisiner, mens både karies forekomst og sukkerkonsum var høyere blant barn fra lavere sosiale lag av befolkningen.

Personalia:
Suzanne Kiwanuka er født i Kampala, Uganda i 1973. Hun studerte odontologi som utvekslingsstudent ved Universitetet i Dar es Salaam i Tanzania og var ferdig utdannet i 1999. Hun arbeidet som tannlege ved universitetssykehuset i Dar es Salaam i perioden 1999-2001. I august 2001 kom hun til Universitetet i Bergen som stipendiat ved Det odontologiske fakultet og Senter for internasjonal helse.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.06.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Possible preventive strategies for dental caries among children in developing countries"
Sted: Auditorium 2, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.06.2006, kl. 09:15, Auditorium 2, Det Odontologiske Fakultet, Årstadveien 17

Kontaktpersoner:
Suzanne Namusoke Kiwanuka, epost: suzanne.kiwanuka@student.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1263. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.