Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Nye og gamle framtidsdrømmer

Kjersti Halvorsen   

Kjersti Halvorsen disputerer onsdag 24. mai 2006 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Fem essay om modernisering"

Denne avhandlingen består av fem essay om modernisering, med en innledning og avslutning som utdyper hvordan disse arbeidene som tidligere er publisert i norske bøker og tidsskrift hører sammen.

I. Kampen mot sløseriet, er skrevet som et etterord til en liten, men innflytelsesrik bok fra effektiviseringsteorienes aller første barndom – nemlig Frederick W. Taylors ’The Principles of Scientific Management’ (1911). Det Taylor i sin tid hadde satt seg fore var å komme fram til en effektiviseringsformel som gjorde det mulig å eliminere alt sløseri med tid og penger i arbeidslivet. I dagens ’stoppeklokkesamfunn’ har Taylor igjen blitt aktuell i den offentlige debatten om effektivisering, fordi det var han som for første gang introduserte stoppeklokken som et våpen i kampen mot sløseriet. Den gang som nå er hans effektiviseringsmetoder omstridte.

II. Det påfølgende essayet Samfunnstyring og sosial ingeniørkunst tar for seg en annen type moderniseringsaktører: de som engasjerte seg i folkeopplysningen i de skandinaviske velferdsstatenes pionerfase. Selv om Skandinavia er kjent for sin egalitære politiske kultur, kan vi i ettertid se at det er ’ovenfra-og-ned’ holdningen til befolkningen som preger de sentrale folkeopplyserne på 1930- og 40 tallet.

III. Tema for essayet Budbringere av modernitet og identitet er den store framgangen ledelse og organisasjonsutviklingskonsulentene har hatt fra og med 1980 og 90-tallet. Samtidig som de gamle kollektive samfunnsutopiene gikk i oppløsning fikk denne yrkesgruppen som bringer bud om siste nytt på effektiviseringsfronten gjennomslag både i offentlig og privat sektor.

IV. I essayet Homo Faber og Common Sense – Hannah Arendt møter management verden, er det management-teknikkenes forhold til den sunne fornuft som diskuteres.

Personalia:
Kjersti Halvorsen er født i Bergen i 1963. Hun tok cand.polit.-graden i 1990 ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB. Fra 2002 har hun vært ansatt som universitetslektor ved det samme instituttet. Arbeidet med avhandlingen er delvis finansiert av forskningsprogrammet ’Begrep og forestillinger om lederskap’ som var ett av tre satsningsområder ved Norsk senter for Ledelse, organisasjon og styring (LOS-senteret). De første skissene til Halvorsens dr.polit-avhandling ble utarbeidet på et forskningsopphold ved SCANCOR, Stanford University.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.05.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: ’Presentér og ta stilling til interesser og verdier hos ulike typer moderniseringsaktører’
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.05.2006, kl. 12:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Kjersti Halvorsen, tlf. 55 58 31 79, epost: Kjersti.Halvorsen@aorg.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.