Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Skapende veksling i nyhetsprofesjonen

Astrid Gynnild   
Astrid Gynnild disputerer fredag 29. september 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Creative Cycling in the News Profession – a Grounded Theory”

Studien belyser journalisters strategier for skapende veksling, både fra dag til dag og i løpet av en karriere. Denne vekslingen bidrar til nødvendig fortgang på de individuelle, kreative prosessene som ligger bak ethvert journalistisk produkt, og er slik en forutsetning for effektiv og produktiv nyhetsjobbing. På basis av empiriske data fra et dusin norske mediebedrifter samt andre relevante data har kandidaten utviklet en teori om skapende veksling som en grunnleggende sosial-psykologisk prosess. Teoriens kjernekategori skapende veksling består av sju underkategorier eller hypoteser, som i sin tur gjensidig betinger hverandre. Disse sju kategoriene handler om vekslinger i motivasjon, roller, tid og sted, samarbeid, tilbakemeldinger, ferdigheter og yrkesforløp. Vekslingen mellom disse dimensjonene foregår mer og mindre kontinuerlig, og er høyst individuell. Vekslingen betinger ulike avbrekk og skifter, og kunnskap om betydningen av både små og store slike avbrekk og skifter er avgjørende for journalistisk vekst og trivsel. Mange avbrekk og skifter som ofte kan virke uforståelig på andre, er viktige elementer i den skapende prosessueringen; de fungerer som kreative ”luftelommer” eller mentale timeouter som bringer journalisten raskere videre i jobbingen. Det å hente seg en kopp kaffe, slå av en prat med en kollega eller spille kabal på pc-en kan derfor være like viktig som det som tradisjonelt anses som ”arbeid”. Teorien forklarer også hvilke overlevelsesstrategier som tas i bruk når den enkeltes kreative prosessuering stopper slik at han eller hun blir ”sittende fast” og ikke kommer seg videre.

Utgangspunktet for studien er de store teknologiske og økonomiske endringsprosessene som dagens nyhetsmedier er midt oppe i. Multimedial publisering, eierskifter, innsparinger og nedbemanning stiller nye krav til journalisters fleksibilitet og omstillingsevne. Et typisk trekk er at de ytre rammene for journalistisk virksomhet oppleves som mer omskiftelige og uforutsigbare enn tidligere, noe som påvirker journalisters indre rammer betydelig. De viktigste utfordringene handler om forholdet til tid, og om individuell grensesetting. Når de ytre grensene for publisering er borte, for eksempel faste deadlines, fordres det større innsikt i egne behov for veksling, for eksempel mellom høyt tempo og saktere tempo, og mellom jobb og fritid. Med økende ferdigheter og erfaring vil journalister typisk få behov for større personlig handlingsrom i arbeidshverdagen sin. Teorien om skapende veksling har relevans også for andre kreative yrker.

Personalia:
Astrid Gynnild er født i 1959 og bor i Bergen. Hun tok cand.philol.-graden ved Nordisk institutt, Universitetet i Trondheim, i 1988. Hun har arbeidet som journalist og mellomleder i Adresseavisen i 18 år, og har undervist i journalistikk ved høgskolene i Oslo og Volda. Gynnild er også utdannet veileder og coach og driver sitt eget konsulentfirma. Arbeidet med avhandlingen har vært finansiert av Rådet for anvendt medieforskning.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.09.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: “Discuss what implications the tehory of creative cycling may have for the field of news production studies”
Sted: Ulrike Pihls hus, professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.09.2006, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Astrid Gynnild, tlf. 55 56 04 95 (a) / 470 28 524 (m), epost: agynnild@start.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.