Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Karies blant ungdommer i India og Norge

Jamil David   

Jamil David disputerer 8. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Dental caries among adolescents. Implications for planning oral health services in India and Norway”.

Karies (hull i tennene) er i dag en av de vanligste sykdommer blant ungdom på verdensbasis. Sykdommen har store konsekvenser fordi den uten behandling fører til smerte og funksjonstap, og fordi kostnadene ved å behandle karies er store. Kunnskap om sykdommen er vesentlig ved planlegging av helsetjenesten. Forebygging av karies kan redusere helsevesenets kostnader og øke befolkningens livskvalitet. Doktoravhandlingen består av to undersøkelser: En i Kerala i India, et utviklingsland, og en i Norge, et industriland. De to landene er ulike når det gjelder tilgjengelige ressurser og tannhelsetjenester, og kunnskapen som er nødvendig som grunnlag for planlegging av effektive tannhelsetjenester er ulik.

Undersøkelsen i India kartlegger tannhelsesituasjonen og tennenes påvirkning på livskvalitet hos 12-åringer. Undersøkelsen viste at 27 % hadde karies, og i gjennomsnitt hadde 12-åringene 0,5 tenner med sykdomserfaring. De fleste tennene med karies var ikke behandlet. Ungdommene som hadde mest karies bodde i bymessige områder, benyttet ikke tannbørste, spiste søtsaker og hadde dårlig skoleresultat. Studien viste også at 23 % av 12-åringene var misfornøyd med tennene.

Undersøkelsen i Norge var en detaljert kartlegging av kariesutviklingen hos ungdommer i perioden fra 12 til 18 år. I denne perioden utviklet ungdommene i gjennomsnitt 4,2 nye kariesangrep, og de ungdommene som utviklet mest karies var de som allerede ved 12 års alder hadde mye begynnende karies.

Den indiske studien viste at kariesforekomsten var lav. I denne situasjonen vil en tannhelsetjeneste fokusert på forebygging være et rimelig og effektivt alternativ. Ved å integrere forebyggende tannhelseopplysning i det allerede eksisterende medisinske tjenestetilbudet er det mulig å forhindre økt kariesforekomst.

Den norske studien viste at ved å identifisere ungdom som tidlig har mye begynnende karies er det mulighet for å hindre betydelig mengde sykdom. Dette indikerer at en risikostrategi der tannheletjenesten prioriterer forebyggende behandling rettet mot individ som har sykdomstegn ved 12 års alder, er potensial for å redusere kariesforekomst og behandlingsbehov, og dermed spare ressurser i tannhelsetjenesten.

Personalia:
Jamil David er født i 1970. David er tannlege uteksaminert fra University of Manipal Academy of Higher Education i India i 1997, og han tok mastergrad i offentlig helsearbeid ved University of London in 1999. Han har arbeidet i India, London, Nepal and Malaysia. Fra 2002 har Jamil David vært stipendiat ved Det odontologiske fakultet og Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen. David arbeider for tiden som lektor ved Senter for internasjonal helse ved Universitet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.12.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: “The dental scientific literature. Quality, citations and impact factors"
Sted: Auditorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.12.2006, kl. 09:15, Auditorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17

Kontaktpersoner:
Jamil David, tlf: 55 97 49 84, epost: jamil.david@student.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. Avhandligen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2076
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.